Strona główna Historia
Instytucje diecezjalneBiskupiKuria DiecezjalnaSąd BiskupiStrona główna
• Bp sandomierski Krzysztof Nitkiewicz
• Bp pomocniczy Edward Frankowski
• Bp senior Wacław Świerzawski
• Kancelaria Kurii Diecezjalnej
• Wydziały Kurii Diecezjalnej
• Diecezjalne rady i komisje
Caritas Diecezjalana
(Strona własna)
Wiadomości
Kalendarium
DekanatyParafie
• Wyszukiwarka parafii
Sanktuaria 
Uczelnie i szkołyDomy rekolekcyjne
i domy kultury
Media diecezjalneMuzeum Diecezjalne
• Wyższe Seminarium Duchowne
• Instytut Teologiczny
• WZNoS KUL Stalowa Wola
• WZPiNoG KUL Stalowa Wola
• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Sandomierzu

• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Ostrowcu Świętokrzyskim

• Katolickie Gimnazjum i Liceum
w Stalowej Woli

• Katolickie Przedszkole i Szkoła
Podstawowa w Ostrowcu Św.

• Rodzina szkół imienia Jana Pawła II
• Centrum KEiFC Quo vadis w Sandomierzu
• Ośrodek TiFCh Augustianum w Radomyślu
• Ośrodek Formacyjny w Tarnobrzegu
• Dom Formacyjny w Gorzycach
• Katolicki Dom Kultury w Sandomierzu
• Katolicki Dom Kultury Arka w Racławicach
• Ośrodek Formacji Liturgicznej Zawichost
• Ośrodek Pomocy w Kryzysach Fundacji
Powrót w Zawichoście

• Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
• Relaksacyjno-Kontemplacyjne Centrum
Terapeutyczne SPeS w Rytwianach
• Diecezja Sandomierska w Internecie
• Gość Niedzielny
• Kronika Diecezji Sandomierskiej
• Niedziela
• Studia Sandomierskie
Dom Księży Emerytów
Katolickie Centra Pomocy Rodzinie
Wydawnictwo Diec.
i Drukarnia
(Strona własna)
Fundacja "Serce bez granic" (Strona własna)
  

» HISTORIA DIECEZJI » KAPITUŁY (98)   
M E N U

Historia od 1818 roku

W nowych granicach

Święci, błogosławieni

Sylwetki biskupów

Biskupi pomocniczy

Papież Jan Paweł II
w Sandomierzu


II Synod Diecezjalny

Kapituły w diecezji

Statystyka diecezjiGłówna IndeksNr stronyWyszukiwarka ...1. Sandomierska Kapituła Katedralna

2. Kapituła Konkatedralna w Stalowej Woli

3. Kapituła Kolegiacka w Opatowie

4. Kapituła Kolegiacka w Ostrowcu Świętokrzyskim

KAPITUŁA KOLEGIACKA W OPATOWIE

Kapituła opatowska powstała prawdopodobnie pod koniec XII w. w związku z planami misyjnymi wobec Rusi (w roku 1232 Opatów był siedzibą Gerarda misyjnego biskupa Rusi, w latach 1231-1514 własnością biskupów lubuskich roszczących sobie do roku 1375 wyłączne prawo do misji na Rusi). Pierwszy raz kapituła wymieniona jest w roku 1206 w dokumencie Leszka Białego zatwierdzającym darowiznę przez bł. Wincentego Kadłubka wsi Czerników i Gojców dla cystersów sulejowskich. W roku 1325 kapituła składała się z 4 prałatów (dziekan, kantor, scholastyk, kustosz) i 5 kanoników. Rozwój składu osobowego kapituły doszedł w 1765 r. do stanu 12 osób: 4 prałatów i 8 kanoników w tym dwóch kaznodziejów i penitencjarz. W latach 1801-1809 władze austriackie przejęły uposażenie 4 kanonii, co równało się ich likwidacji, a w r. 1865 rząd rosyjski zniósł prałaturę kantorię i pozbawił całą kapitułę uposażenia (wieś Marcinkowice i niewielkie posiadłości w Opatowie). Od r. 1865 kapituła składa się z 3 prałatów i 4 kanoników. Od r. 1790 istnieją w Opatowie kanonicy honorowi.

W latach 1471-1989 kapituła była proboszczem habitualnym parafii opatowskiej. Pod kierunkiem dziekana kapituły, a od r. 1903 wikariusza aktualnego wyznaczonego spośród członków kapituły duszpasterstwo sprawowali wikariusze, których w XV w. było 10. Liczba ich stale zmniejszała się dochodząc do 2 w drugiej połowie XIX w. Od początku istnienia kapituły do XIX w. włącznie w kolegiacie codziennie były odprawiane msze konwentualne i godziny kanoniczne. Do r. 1808 kapituła prowadziła szkołę i prawdopodobnie do r. 1865 szpital parafialny.

W ciągu wieków w skład kapituły wchodziło wielu duchownych zasłużonych dla nauki lub zajmujących odpowiedzialne stanowiska w kościele i państwie np. Piotr Wapowski (+ 1536) zasłużony dla rozwoju górnictwa metali nieżelaznych, Herman (+ 1362) wielkorządca krakowsko-sandomierski, Antoni Kasprzycki (+ 1952) późniejszy administrator apostolski diecezji sandomierskiej, 3 biskupów i 5 przyszłych biskupów, 5 rektorów akademii krakowskiej, wielu profesorów, wikariuszów generalnych, oficjałów, archidiakonów terenowych itd. Obecnie kapituła jest korporacją de facto honorową służącą do odznaczania zasłużonych kapłanów tytułami kanoników i prałatów.

Prałaci
 1. Dziekan Kapituły: Ks. dr Michał Spociński
 2. Kantor: Ks. mgr Henryk Kozakiewicz
 3. Scholastyk: Ks. Michał Józefczyk
 4. Kustosz: Ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek
Kanonicy gremialni
 1. Ks. mgr lic. Andrzej Szymański
 2. Ks. Stanisław Bastrzyk
 3. Ks. Stanisław Knap
 4. Ks. Lech Siekierski
 5. Ks. Andrzej Wierzbicki
 6. Ks. Stanisław Zaręba
 7. Ks. Marian Wiącek
Seniorzy
 1. Ks. infułat mgr Edmund Markiewicz
 2. Ks. kanonik mgr Jan Mikos
 3. Ks. Jan Młynarczyk
Kanonicy honorowi
 1. Ks. dr Andrzej Barzycki
 2. Ks. Andrzej Czesław Bąk
 3. Ks. Jan Bukowski
 4. Ks. Jerzy Burek
 5. Ks. Zdzisław Drozd
 6. Ks. mgr Roman Dyląg
 7. Ks. mgr Franciszek Stanisław Dziedzic
 8. Ks. Mirosław Józef Frączek
 9. Ks. mgr Józef Gut
 10. Ks. mgr lic. Andrzej Marek Jakóbczak
 11. Ks. Andrzej Jaworski
 12. Ks. dr Krzysztof Kida
 13. Ks. mgr Ryszard Konecki
 14. Ks. Józef Konefał
 15. Ks. mgr Andrzej Kontek
 16. Ks. mgr Piotr Józef Kowal
 17. Ks. Marian Kukiełka
 18. Ks. mgr Stanisław Kuraś
 19. Ks. mgr Kazimierz Lęcznar
 20. Ks. Wiesław Murzyn
 21. Ks. Stanisław Półchłopek
 22. Ks. Marek Rusak
 23. Ks. Jerzy Rybusiński
 24. Ks. Antoni Sanecki
 25. Ks. Władysław Sroka
 26. Ks. mgr Henryk Switek
 27. Ks. mgr lic. Sławomir Ryszard Świstak
 28. Ks. Mieczysław Tomoń
 29. Ks. dr Zbigniew Towarek
 30. Ks. mgr lic. Zygmunt Marek Wnukowski
Dystynktoria kapitułyW górę
Cofnij Strona główna Copyright © 2000-2017 by Diecezja Sandomierska
Poinformuj Redakcję Portalu: www@sandomierz.opoka.org.pl
Aktualizacja: 30 sierpnia 2013