Strona główna Duszpasterstwo
Instytucje diecezjalneBiskupiKuria DiecezjalnaSąd BiskupiStrona główna
• Bp sandomierski Krzysztof Nitkiewicz
• Bp pomocniczy Edward Frankowski
• Bp senior Wacław Świerzawski
• Kancelaria Kurii Diecezjalnej
• Wydziały Kurii Diecezjalnej
• Diecezjalne rady i komisje
Caritas Diecezjalana
(Strona własna)
Wiadomości
Kalendarium
DekanatyParafie
• Wyszukiwarka parafii
Sanktuaria 
Uczelnie i szkołyDomy rekolekcyjne
i domy kultury
Media diecezjalneMuzeum Diecezjalne
• Wyższe Seminarium Duchowne
• Instytut Teologiczny
• WZNoS KUL Stalowa Wola
• WZPiNoG KUL Stalowa Wola
• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Sandomierzu

• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Ostrowcu Świętokrzyskim

• Katolickie Gimnazjum i Liceum
w Stalowej Woli

• Katolickie Przedszkole i Szkoła
Podstawowa w Ostrowcu Św.

• Rodzina szkół imienia Jana Pawła II
• Centrum KEiFC Quo vadis w Sandomierzu
• Ośrodek TiFCh Augustianum w Radomyślu
• Ośrodek Formacyjny w Tarnobrzegu
• Dom Formacyjny w Gorzycach
• Katolicki Dom Kultury w Sandomierzu
• Katolicki Dom Kultury Arka w Racławicach
• Ośrodek Formacji Liturgicznej Zawichost
• Ośrodek Pomocy w Kryzysach Fundacji
Powrót w Zawichoście

• Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
• Relaksacyjno-Kontemplacyjne Centrum
Terapeutyczne SPeS w Rytwianach
• Diecezja Sandomierska w Internecie
• Gość Niedzielny
• Kronika Diecezji Sandomierskiej
• Niedziela
• Studia Sandomierskie
Dom Księży Emerytów
Katolickie Centra Pomocy Rodzinie
Wydawnictwo Diec.
i Drukarnia
(Strona własna)
Fundacja "Serce bez granic" (Strona własna)
  

» DUSZPASTERSTWO » KATECHIZACJA » POMOCE KATECHETYCZNE » INSCENIZACJE (5311)   
M E N U

Wysławiając
Miłosierdzie Boże


Duszp. Trzeźwości

Katechizacja

Pomoce katechet.

D. Dzieci i Młodzieży

Liturg. Służba Ołtarza

Ruch "Światło-Życie"

Piesza Pielgrzymka

Akcja Katolicka

KSM

Duszp. Rodzin

Katechumenat

Katechezy

Duszp. Akademickie

Duszp. Powołaniowe

Pap. Dzieła Misyjne

Wspólnoty

Duszp. Związków
Niesakramentalnych


Duszp. Biblijne

Koła różańcowe

Wspólnoty o. Pio

Duszp. niesłyszących

Rok Wiary 2012-2013Główna IndeksNr stronyWyszukiwarka ...DROGA KRZYŻOWA

STACJA I - Pan Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Boś przez krzyż i mękę Swoją...

Bezlitośni wrogowie Pana Jezusa nie kryli zadowolenia. Przekupieni ludzie krzyczeli: "Na krzyż z Nim!". Piłat miał prawo uwolnić Pana Jezusa. Wiedział, że Jest On bez winy, ale ze strachu przed ludźmi skazał Go na . ukrzyżowanie. Pan Jezus pokornie . przyjął ten; wyrok, aby dokonało, się nasze odkupienie. Może zdarzyło mi się oskarżyć kogoś niesłusznie? Panie Jezu, z miłości do Ciebie, o wszystkich będę mówił tylko dobrze.

Ref.: Na drodze Cię Jezu spotykam...

Ciężki od grzechów całego świata
Bierzesz w ramiona krzyż tak, jak brata.


STACJA II - Pan Jezus bierze krzyż na Swe ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Boś przez krzyż i mękę Swoją...

Po cierpieniach biczowania i cierniem ukoronowania, Pan Jezus musiał zanieść krzyż aż na miejsce ukrzyżowania. Bez skargi wziął go na Swoje ramiona. Ten krzyż to grzechy wszystkich ludzi, każdego z nas. Krzyż należy szanować,: powinien być na ścianie w naszych domach, aby nam przypominać o wielkiej miłości Jezusa do nas. A ja, kiedy się żegnam, mam; czynić to dokładnie i z uwagą.

Ref.: Na drodze Cię Jezu spotykam...

Tyle tu ludzi - Ty krzyż sam niesiesz,
A gdy upadniesz - nikt nie podniesie.


STACJA III - Pan Jezus upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Boś przez krzyż i mękę Swoją...

Pan Jezus był już bardzo osłabiony po cierpieniach, jakie musiał znieść. Okrutni prześladowcy wyśmiewali się z Niego. Jednak wielka miłość Jezusa do nas dodała Mu sił. Pomimo ogromnego utrudzenia wstał, jak mógł najszybciej, by do końca wypełnić wolę Ojca.
Może i mnie zdarzyło się wyśmiewać kogoś, kto upadł albo coś mu się nie udało? Za wyśmiewanie innych, za dokuczanie słabszym, przepraszam Cię, Panie Jezu.

Ref.: Na drodze Cię Jezu spotykam...

Jak cień jest wierna - i zawsze blisko
Matka da dziecku - więcej niż wszystko.


STACJA IV - Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Boś przez krzyż i mękę Swoją...

Matka Bolesna cierpiała, gdy ujrzała swojego Syna tak strasznie udręczonego Jej serce przeniknął miecz boleści, jak zapowiedział prorok Symeon. Miłość matczyna spotęgowała Jej ból. Pan Jezus widząc Swą umiłowaną Mamę we łzach, jeszcze bardziej cierpiał.
Za wszystkie moje nieposłuszeństwa wobec moich rodziców przepraszam Cię, Panie Jezu. Dopomóż mi być bardziej posłusznym.

Ref.: Na drodze Cię Jezu spotykam...

Czasem jak Szymon - ktoś musi pomóc
Nie wiedząc, ile - ulżył tym komuś.


STACJA V - Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Boś przez krzyż i mękę Swoją...

Pan Jezus był bardzo zmęczony dźwiganiem krzyża. Dlatego żołnierze zatrzymali Szymona z Cyreny wracającego z pola i kazali mu nieść krzyż. Szymon zmęczony pomógł Panu Jezusowi.
Dobre uczynki należy spełniać z własnej woli i chętnie. Panie Jezu, tyle razy mogłem pomóc słabszym ode mnie, a tego nie zrobiłem. Przepraszam Cię za to.

Ref.: Na drodze Cię Jezu spotykam...

Jak Weronika chustką swą białą
Twarzy dotykam ~ by mniej bolało.


STACJA VI - Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Boś przez krzyż i mękę Swoją...

Krew I pot zalewały umęczoną twarz Pana Jezusa. Święta Weronika odważnie przedarła się przez tłum, podbiegła do Niego i otarła Mu chustą twarz. Pan Jezus nagrodził jej miłosierny gest. Na chuście pozostawił obraz swojej twarzy. Za to, że nie zawsze pamiętam jak wiele dla mnie wycierpiałeś, przepraszam Cię, Panie Jezu!

Ref.: Na drodze Cię Jezu spotykam...

Znowu upadłeś - i wstać ci trudno,
Przytulasz ziemię - od grzechów brudną.


STACJA VII - Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Boś przez krzyż i mękę Swoją...

Pomimo pomocy Szymona, ciężar krzyża przygniatał ponad siły i Pan Jezus po raz drugi upadł na kamienie. Ponownie zranił sobie kolana i ręce. To nasze grzechy były tak ciężkie. Tak często o tym zapominam. Za wszystkie moje grzechy przepraszam Cię, Panie Jezu.

Ref.: Na drodze Cię Jezu spotykam...

Co mówisz Jezu - tym, którzy płaczą?
Niech swoje grzechy - przez Izy zobaczą!


STACJA VIII - Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Boś przez krzyż i mękę Swoją...

Wielki tłum szedł za Jezusem. Wielu ludzi Mu współczuło, kobiety płakały. Żałowały Pana Jezusa i nie rozumiały dlaczego Ten, który tak wiele dobra uczynił, okrutną miał ponieść śmierć. Pomimo wielkiego cierpienia, Pan Jezus zlitował się nad nimi i je pocieszył. Czy rodzice zawsze mogą powiedzieć, że są ze mnie dumni? Za łzy rodziców z mojej przyczyny przepraszam Cię Panie Jezu!

Ref.: Na drodze Cię Jezu spotykam...

Padasz na ziemię - ciężko i nisko,
By grzesznik poczuł, że jesteś blisko.


STACJA IX - Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Boś przez krzyż i mękę Swoją...

Pan Jezus ponownie upadł pod ciężarem krzyża. Ale się nie poddał. Z ogromnym trudem powstał, by do końca wypełnić wolę Bożą. Dał nam przykład, że zawsze należy przezwyciężać własne grzechy. Za wszystkie zaniedbania i niewypełnianie mych obowiązków, przepraszam Cię Panie Jezu.

Ref.: Na drodze Cię Jezu spotykam...

Oddajesz wszystko - serce i szatę,
Bo masz miłością - serce bogate.


STACJA X - Pan Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Boś przez krzyż i mękę Swoją...

Kiedy doszli na górę Kalwaria, rozpoczęło się krzyżowanie. Oprawcy odarli Pana Jezusa z szat. Cierpiał wtedy podwójnie. Bolały Go rozdzierane na nowo rany po biczowaniu, a także obnażanie na oczach tłumu. Za wszystkie moje nieskromne słowa, niestosowne żarty i myśli nieczyste, przepraszam Cię Panie Jezu. Proszę Cię, daj mi serce czyste.

Ref.: Na drodze Cię Jezu spotykam...

Gwoździe - to znaki twojej miłości
l że nas nigdy - już nie opuścisz.


STACJA XI - Pan Jezus do krzyża przybity

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Boś przez krzyż i mękę Swoją...

Jakiż wielki ból zadały gwoździe, które wbił bezlitosny kat w nogi ręce naszego Zbawiciela. Jednak miłość Jezusa Chrystusa do ludzi była większa od bólu. Modlił się za swoich oprawców: "Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią''. Chciałbym tak umieć przebaczać moim - winowajcom. Za to, że źle postępuję z innymi, przepraszam Cię Panie Jezu!

Ref.: Na drodze Cię Jezu spotykam...

Ciemno się robi - gdy Ty umierasz
Po to, by niebo - krzyżem otwierać.


STACJA XII - Pan Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Boś przez krzyż i mękę Swoją...

Pan Jezus umierał na krzyżu. Czuwali przy Nim Jego Matka i Jan Apostoł. Pan Jezus do końca myślał o nas. Zanim umarł, dał nam Maryję jako naszą Matkę. A kiedy nadeszła godzina Jego odejścia do Ojca, mrok ogarnął całą ziemię. Pan Jezus zawołał donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego" i skonał. Panie Jezu, tak mało myślę o Twej miłości i poświęceniu dla mnie. Przepraszam Cię za to Panie Jezu!

Ref.: Na drodze Cię Jezu spotykam...

Gdy noc się zbliża - Twe ciche ciało
Zdjęli już z krzyża - by grób swój miało.


STACJA XIII - Pan Jezus z krzyża zdjęty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Boś przez krzyż i mękę Swoją...

Jan Apostoł i Nikodem zdjęli ciało Pana Jezusa z krzyża. Maryja, która kiedyś z radością tuliła do swego serca Boże Dziecię w Betlejem, teraz w głębokim smutku, ostatkiem sił przygarnia umęczone ciało swego Syna. Maryja, jako nasza Matka, towarzyszy nam zawsze, nie tylko w radościach, ale też w smutkach i utrapieniach. Za to, że za mało kocham Maryję, przepraszam Cię Panie Jezu!

Ref.: Na drodze Cię Jezu spotykam...

Ciemno jest w grobie - jak w środku nocy
Pojutrze, Jezu wszystkich zaskoczysz.


STACJA XIV - Pan Jezus złożony do grobu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Boś przez krzyż i mękę Swoją...

Ciało Pana Jezusa przyjaciele owinęli w płótna i złożyli w grobie Józefa z Arymatei. Żołnierze przywalili grób ciężkim kamieniem, i z polecenia Piłata, pełnili wartę. W niedzielę rano Pan Jezus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Panie Jezu wiem, że zawsze jesteś przy mnie, chociaż nie zawsze o tym pamiętam. Przepraszam Cię za to Panie Jezu!

Ref.: Na drodze Cię Jezu spotykam...

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


Zakończenie Drogi Krzyżowej

Panie Jezu! Dziękuję Ci za Twoją miłość do wszystkich ludzi. Proszę Cię, błogosław mym dobrym postanowieniom, błogosław moim rodzicom i rodzeństwu. Błogosław Ojcu Świętemu i całemu Kościołowi. Proszę Cię. za grzeszników, aby się nawrócili. Spraw by wszyscy ludzie żyli w pokoju i aby dostąpili wiecznego zbawienia. Amen!

1. Jezus przybity do krzyża.
Rozumie nasz ludzki ból.
Wpatrzony w drogę człowieka,
troskliwie nad nim się zniża.
Ref: Jezus, Jezus kochany
Koi cierpienia człowieka
Zbawca przez Ojca nam dany
Wciąż i wciąż na nas czeka.
2. Choćby twój ból był jak rany
Przebitych dłoni Jezusa,
Człowiek wytrzymać go może
Jeśli kocha Chrystusa.
Ref: Wszystkim ludzkim cierpieniom
Nadał sens Jezus z krzyża.
Idź już jak dziecko do Niego
On ból twój w radość zamieni,

Ref: Na tle marmurowym należy recytować
drugą zwrotkę, po czym następuje śpiew pierwszego refrenu.

W górę
Cofnij Strona główna Copyright © 2000-2017 by Diecezja Sandomierska
Poinformuj Redakcję Portalu: www@sandomierz.opoka.org.pl
Aktualizacja: 7 czerwca 2011