Strona główna Duszpasterstwo
Instytucje diecezjalneBiskupiKuria DiecezjalnaSąd BiskupiStrona główna
• Bp sandomierski Krzysztof Nitkiewicz
• Bp pomocniczy Edward Frankowski
• Bp senior Wacław Świerzawski
• Kancelaria Kurii Diecezjalnej
• Wydziały Kurii Diecezjalnej
• Diecezjalne rady i komisje
Caritas Diecezjalana
(Strona własna)
Wiadomości
Kalendarium
DekanatyParafie
• Wyszukiwarka parafii
Sanktuaria 
Uczelnie i szkołyDomy rekolekcyjne
i domy kultury
Media diecezjalneMuzeum Diecezjalne
• Wyższe Seminarium Duchowne
• Instytut Teologiczny
• WZNoS KUL Stalowa Wola
• WZPiNoG KUL Stalowa Wola
• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Sandomierzu

• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Ostrowcu Świętokrzyskim

• Katolickie Gimnazjum i Liceum
w Stalowej Woli

• Katolickie Przedszkole i Szkoła
Podstawowa w Ostrowcu Św.

• Rodzina szkół imienia Jana Pawła II
• Centrum KEiFC Quo vadis w Sandomierzu
• Ośrodek TiFCh Augustianum w Radomyślu
• Ośrodek Formacyjny w Tarnobrzegu
• Dom Formacyjny w Gorzycach
• Katolicki Dom Kultury w Sandomierzu
• Katolicki Dom Kultury Arka w Racławicach
• Ośrodek Formacji Liturgicznej Zawichost
• Ośrodek Pomocy w Kryzysach Fundacji
Powrót w Zawichoście

• Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
• Relaksacyjno-Kontemplacyjne Centrum
Terapeutyczne SPeS w Rytwianach
• Diecezja Sandomierska w Internecie
• Gość Niedzielny
• Kronika Diecezji Sandomierskiej
• Niedziela
• Studia Sandomierskie
Dom Księży Emerytów
Katolickie Centra Pomocy Rodzinie
Wydawnictwo Diec.
i Drukarnia
(Strona własna)
Fundacja "Serce bez granic" (Strona własna)
  

» DUSZPASTERSTWO » POWOŁANIOWE (513)   
M E N U

Wysławiając
Miłosierdzie Boże


Duszp. Trzeźwości

Katechizacja

Pomoce katechet.

D. Dzieci i Młodzieży

Liturg. Służba Ołtarza

Ruch "Światło-Życie"

Piesza Pielgrzymka

Akcja Katolicka

KSM

Duszp. Rodzin

Katechumenat

Katechezy

Duszp. Akademickie

Duszp. Powołaniowe

Pap. Dzieła Misyjne

Wspólnoty

Duszp. Związków
Niesakramentalnych


Duszp. Biblijne

Koła różańcowe

Wspólnoty o. Pio

Duszp. niesłyszących

Rok Wiary 2012-2013Główna IndeksNr stronyWyszukiwarka ...PL 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6

Referent diecezjalny ds. powołań:

Ks. dr Marek Kumór, e-mail: 75marcus@wp.pl

1. Modlitwa w intencji powołań we wszystkich parafiach

2. Praca z młodzieżą

3. Propozycje form pracy

Od października 1999 r. rozpoczął swoją pracę duszpasterską Diecezjalny Ośrodek Powołań. Ma on służyć pomocą tym wszystkim, którzy pragną rozeznać, umocnić się i wejść na drogę swego życiowego powołania, do którego woła sam Bóg. Ośrodek będzie także wspierał i pomagał, według swoich możliwości, wszelkim inicjatywom i działaniom duszpasterskim o charakterze powołaniowym na terenie parafii.

Wielorakiego wsparcia i troski, która ułatwi podjęcie zadań, do których powołuje Bóg w swojej miłości, oczekują w szczególności ludzie młodzi, pragnący rozpoznać sposób i rodzaj realizacji swego życia. Ojciec św. zachęca wszystkich przyjaciół młodzieży, aby tworzyli "nową kulturę powołaniową" wśród młodzieży i w rodzinach (JP II, L'Osservatore Romano, 11 maja 1997, s. 4).

Dlatego też Ośrodek pragnie, z uszanowaniem wolności młodych, być jedną z możliwości tworzenia i promowania takiej atmosfery wokół powołań, która nie zgasi nikłego płomyka powołania ale pomoże młodym iść za głosem Tego, który sam wybiera. Ta szeroka pomoc realizować się będzie przez różne formy pastoralne tak na niwie krajowej i diecezjalnej jak i parafialnej.

Oprócz powołań do życia konsekrowanego pragniemy zwrócić uwagę na powołanie do życia w świecie, dlatego też naszym zainteresowaniem chcemy objąć ruchy, wspólnoty ludzi świeckich, instytuty, rodziny, czy inne grupy stanowe. W wielu przypadkach działalność centrum będzie opierać się na wskazaniu odpowiedniej jednostki już funkcjonującej w naszej Diecezji, jednak chcemy również, by ludzie świeccy próbowali odczytać swoje powołanie, albo je pogłębiać podczas rekolekcji, dni skupienia, spotkań. O nich będziemy informować.


1. MODLITWA W INTENCJI POWOŁAŃ WE WSZYSTKICH PARAFIACH
 1. I czwartki miesiąca - adoracja, post, czuwanie.

  "... niech cała społeczność chrześcijańska podejmie z misyjnym entuzjazmem wysiłek rozpoznawania młodych powołań, które Duch Święty nieustannie wzbudza w sercach; niech stara się przez wytrwałą i ufną modlitwę stwarzać właściwy klimat, w którym młodzi będą mogli usłyszeć głos Boga i odpowiedzieć nań wielkodusznie i z odwagą" (Jan Paweł II, Watykan, 4.X.1990).


  (w każdy pierwszy czwartek miesiąca i w każdy czwartek Wielkiego Postu)

  Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach parafialnych powołania do kapłaństwa, do diakonatu, do zakonów męskich i żeńskich, do świeckiego życia konsekrowanego i misyjnego, wedle potrzeb całego świata, który Ty miłujesz i pragniesz zbawić.

  Tobie zawierzamy w szczególności naszą wspólnotę, stwórz w nas taki duchowy klimat, jaki panował wśród pierwszych chrześcijan; abyśmy stali się wieczernikiem modlitwy i pełnego miłości przyjęcia Ducha Świętego oraz Jego darów.

  Wspieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby konsekrowane. Kieruj krokami tych, którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do przyjęcia święceń albo ślubów opartych na radach ewangelicznych.

  Wejrzyj z miłością na tylu pełnych gotowości młodych ludzi i wezwij ich, by poszli za Tobą. Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie mogą w pełni realizować samych siebie.

  Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu wstawiennictwu Maryi, która jest naszą Matką i wzorem wszystkich powołań, prosimy Cię o podtrzymanie naszej wiary, w przekonaniu, że Ojciec wysłucha nas, gdy modlimy się o to, co sam kazałeś nam prosić. Amen.

  (Jan Paweł II, Watykan, 6.I.1986)


 2. Tworzenie grup modlitewnych w parafiach, np. modlitwa o powołania: osób chorych, kół różańcowych, dzieci i młodzieży, w ruchach i stowarzyszeniach.
 3. Organizowanie patronatów duchowych; łańcuch modlitw i ofiar za dar powołania (dziękczynienie), za poszukujących powołania; ekspiacja za niewierności w powołaniu.
 4. Dni skupienia w domach zakonnych z akcentem powołaniowym.
W górę

2. PRACA Z MŁODZIEŻĄ
 1. Pomoc młodzieży w rozeznaniu łaski powołania (np. rachunek sumienia: odpowiedzialność za dar powołania.
 2. Charakter powołaniowy spotkań formacyjnych w grupach, ruchach i stowarzyszeniach.
 3. Katechezy o tematyce powołaniowej.
 4. Gazetki szkolne i parafialne.
 5. Przedstawienia związane z życiem powołanych.
 6. Korespondencja z zainteresowanymi życiem powołanych.
 7. Niedziele powołaniowe (świadectwa, promocja powołań misyjnych-spotkania z misjonarzami).
 8. Dni skupienia, rekolekcje z akcentem powołaniowym.
W górę

3. PROPOZYCJE FORM PRACY
(np dla Kościołów stacyjnych i dla parafii)
 • Tygodnie powołań - w kościołach stacyjnych (dziękczynienie, prośba - opracowanie spotkań i liturgii z młodzieżą); I czwartek miesiąca - modlitwa o nowe powołania
 • Promocja powołań misyjnych - spotkania z misjonarzami
 • Rada mieszana d/s powołań
 • Artykuły w prasie diecezjalnej
 • Koncerty
 • Festiwale piosenki
 • Forum dyskusyjne
 • Audycje radiowe
 • Biuletyn
 • Internet ze stroną: "Duszpasterstwo powołaniowe"
 • Wystawa
 • Plakat, gablota
 • Telefon powołaniowy
 • Pielgrzymki
 • Sztuki teatralne
 • Zloty powołanych z parafii oraz osób z rodzin powołanych
 • Prelekcje
 • Festyn
 • Olimpiada wiedzy religijnej
 • Olimpiada sportowa
 • Konferencje powołaniowe w szkołach
 • Promowanie powołań w ramach rekolekcji i misji parafialnych
 • świadectwa osób powołanych

W górę
Cofnij Strona główna Copyright © 2000-2017 by Diecezja Sandomierska
Poinformuj Redakcję Portalu: www@sandomierz.opoka.org.pl
Aktualizacja: 21 sierpnia 2012