Strona główna Czasopisma
Instytucje diecezjalneBiskupiKuria DiecezjalnaSąd BiskupiStrona główna
• Bp sandomierski Krzysztof Nitkiewicz
• Bp pomocniczy Edward Frankowski
• Bp senior Wacław Świerzawski
• Kancelaria Kurii Diecezjalnej
• Wydziały Kurii Diecezjalnej
• Diecezjalne rady i komisje
Caritas Diecezjalana
(Strona własna)
Wiadomości
Kalendarium
DekanatyParafie
• Wyszukiwarka parafii
Sanktuaria 
Uczelnie i szkołyDomy rekolekcyjne
i domy kultury
Media diecezjalneMuzeum Diecezjalne
• Wyższe Seminarium Duchowne
• Instytut Teologiczny
• WZNoS KUL Stalowa Wola
• WZPiNoG KUL Stalowa Wola
• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Sandomierzu

• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Ostrowcu Świętokrzyskim

• Katolickie Gimnazjum i Liceum
w Stalowej Woli

• Katolickie Przedszkole i Szkoła
Podstawowa w Ostrowcu Św.

• Rodzina szkół imienia Jana Pawła II
• Centrum KEiFC Quo vadis w Sandomierzu
• Ośrodek TiFCh Augustianum w Radomyślu
• Ośrodek Formacyjny w Tarnobrzegu
• Dom Formacyjny w Gorzycach
• Katolicki Dom Kultury w Sandomierzu
• Katolicki Dom Kultury Arka w Racławicach
• Ośrodek Formacji Liturgicznej Zawichost
• Ośrodek Pomocy w Kryzysach Fundacji
Powrót w Zawichoście

• Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
• Relaksacyjno-Kontemplacyjne Centrum
Terapeutyczne SPeS w Rytwianach
• Diecezja Sandomierska w Internecie
• Gość Niedzielny
• Kronika Diecezji Sandomierskiej
• Niedziela
• Studia Sandomierskie
Dom Księży Emerytów
Katolickie Centra Pomocy Rodzinie
Wydawnictwo Diec.
i Drukarnia
(Strona własna)
Fundacja "Serce bez granic" (Strona własna)
  

» CZASOPISMA » KRONIKA DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ (104)   
M E N U

Gość Niedzielny

Niedziela

Studia Sandomierskie

Kronika Diec. Sand.Główna IndeksNr stronyWyszukiwarka ...27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 4, tel. (+48) 15 8323192
e-mail: kronika@wds.com.pl

Kronika Diecezji Sandomierskiej  jest wydawana od 1908 r. Jej twórcą i pierwszym redaktorem był ks. kanonik Jan Gajkowski. Zakładał m.in. że ten periodyk na służyć "najświętszym interesom religii i Kościoła, wielkim ideałom narodowym i ukochanej ziemi sandomierskiej". Obecnie Kolegium Redakcyjne tworzą: ks. prof. dr hab. Józef Krasiński - redaktor naczelny - oraz ks. inf. Roman Chwałek, ks. mgr lic. Andrzej Jakóbczak i ks. mgr lic. Dariusz Woźniczka. Kronika podzielona jest na działy tematyczne, które zawierają: dokumenty Stolicy Apostolskiej, rozporządzenia Biskupa Diecezjalnego i Kurii Diecezjalnej, teksty dotyczące spraw duszpasterskich i organizacji diecezji oraz ważniejszych diecezjalnych wydarzeń. Niekiedy zamieszczane są tu także artykuły teologiczne, filozoficzne, biblijne czy liturgiczne. Kronikę kończą listy od misjonarzy.


ZAWARTOŚĆ NAJNOWSZEGO NUMERU
Rok 106 (2013) Nr 3-4

Marzec - Kwiecień 2013

STOLICA APOSTOLSKA
 • Święta Rodzina strzeże wielkiego daru życia
EPISKOPAT POLSKI
 • ZPrzedłużenie miłosiernych dłoni Boga. List Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2013
BISKUP SANDOMIERSKI
 • Kuria Diecezjalna Sandomierska. OKÓLNIK
 • Zmiany personalne i nominacje od 1 lutego do 31 marca 2013 r.
Z ŻYCIA DIECEZJI
 • Spis najważniejszych wydarzeń z życia Diecezji
POMOCE DUSZPASTERSKIE
 • Posoborowa doktryna wiary i enklawy niewiary - Ks. Józef Krasiński
 • Kult maryjny w Polsce od X do XIII wieku - Ks. Zdzisław Janiec
 • Życie pustelnicze pomocą w drodze do doskonałości chrześcijańskiej. Studium na podstawie dzieła: "Żywot świętego Antoniego" Św. Atanazego Aleksandryjskiego - Ks. Antoni Drabowicz
 • Rozwój badań dotyczących profesora Romana Longchamps de Bérier (1883-1941) - Artur Lis
Requiescant in pace
 • Ks. Władysław Stański - Ks. Adam Kończak
 • Ks. Antoni Budziszewski (1844-1928) - Ks. Ryszard Nowakowski
 • Ks. Wiktor Budziszewski (1859-1940) - Ks. Ryszard Nowakowski
 • Przed 200-leciem Diecezji Sandomierskiej. Kapłani pierwszego stulecia. (Excerpta archivalia) - Ks. Ryszard Nowakowski
 • W 150 rocznicę Powstania Styczniowego 1863-2013 - Wojsko carskie w klasztorze franciszkanów w Zawichoście - Ks. Ryszard Nowakowski
 • Nowości wydawnicze - Ks. Jan Wilk, Artur Lis

P o p r z e d n i e    n u m e r y


  93 (2000) Nr 1-2   93 (2000) Nr 9-10   94 (2001) Nr 1-2   94 (2001) Nr 3-4   94 (2001) Nr 5-6
  94 (2001) Nr 7-8   94 (2001) Nr 9-10   94 (2001) Nr 11-12   95 (2002) Nr 1-2   95 (2002) Nr 3-4
  95 (2002) Nr 5-6   95 (2002) Nr 7-8   95 (2002) Nr 9-10   95 (2002) Nr 11-12   96 (2003) Nr 1-3
  96 (2003) Nr 4-5   96 (2003) Nr 6-7   96 (2003) Nr 8-9   96 (2003) Nr 10-11   96 (2003) Nr 12
  97 (2004) Nr 1-2   97 (2004) Nr 3-4   97 (2004) Nr 5-6   97 (2004) Nr 7-8   97 (2004) Nr 9-10
  97 (2004) Nr 11-12   98 (2005) Nr 1-2   98 (2005) Nr 3-4   98 (2005) Nr 5-6   98 (2005) Nr 7-8
  98 (2005) Nr 9-10   98 (2005) Nr 11-12   99 (2006) Nr 1-2   99 (2006) Nr 3-4   99 (2006) Nr 5-6
  99 (2006) Nr 7-8   99 (2006) Nr 9-10   99 (2006) Nr 11-12   100 (2007) Nr 1-2   100 (2007) Nr 3-4
  100 (2007) Nr 5-6   100 (2007) Nr 7-8   100 (2007) Nr 9-10   100 (2007) Nr 11-12   101 (2008) Nr 1-2
  101 (2008) Nr 3-4   101 (2008) Nr 5-6   101 (2008) Nr 7-8   101 (2008) Nr 9-10   101 (2008) Nr 11-12
  102 (2009) Nr 1-2   102 (2009) Nr 3-4   102 (2009) Nr 5-6   102 (2009) Nr 7-8   102 (2009) Nr 9-10
  102 (2009) Nr 11-12   103 (2010) Nr 1-2   103 (2010) Nr 3-4   103 (2010) Nr 5-6   103 (2010) Nr 7-8
  102 (2010) Nr 9-10   103 (2010) Nr 11-12   104 (2011) Nr 1-2   104 (2011) Nr 3-4   104 (2011) Nr 5-6
  104 (2011) Nr 7-8   104 (2011) Nr 9-10   104 (2011) Nr 11-12   105 (2012) Nr 1-2   105 (2012) Nr 3-4
  105 (2012) Nr 5-6   105 (2012) Nr 7-8   105 (2012) Nr 9-10   105 (2012) Nr 11-12   106 (2013) Nr 1-2
  106 (2013) Nr 3-4


W górę
Cofnij Strona główna Copyright © 2000-2017 by Diecezja Sandomierska
Poinformuj Redakcję Portalu: www@sandomierz.opoka.org.pl
Aktualizacja: 30 maja 2013