Strona główna Wydarzenia
Instytucje diecezjalneBiskupiKuria DiecezjalnaSąd BiskupiStrona główna
• Bp sandomierski Krzysztof Nitkiewicz
• Bp pomocniczy Edward Frankowski
• Bp senior Wacław Świerzawski
• Kancelaria Kurii Diecezjalnej
• Wydziały Kurii Diecezjalnej
• Diecezjalne rady i komisje
Caritas Diecezjalana
(Strona własna)
Wiadomości
Kalendarium
DekanatyParafie
• Wyszukiwarka parafii
Sanktuaria 
Uczelnie i szkołyDomy rekolekcyjne
i domy kultury
Media diecezjalneMuzeum Diecezjalne
• Wyższe Seminarium Duchowne
• Instytut Teologiczny
• WZNoS KUL Stalowa Wola
• WZPiNoG KUL Stalowa Wola
• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Sandomierzu

• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Ostrowcu Świętokrzyskim

• Katolickie Gimnazjum i Liceum
w Stalowej Woli

• Katolickie Przedszkole i Szkoła
Podstawowa w Ostrowcu Św.

• Rodzina szkół imienia Jana Pawła II
• Centrum KEiFC Quo vadis w Sandomierzu
• Ośrodek TiFCh Augustianum w Radomyślu
• Ośrodek Formacyjny w Tarnobrzegu
• Dom Formacyjny w Gorzycach
• Katolicki Dom Kultury w Sandomierzu
• Katolicki Dom Kultury Arka w Racławicach
• Ośrodek Formacji Liturgicznej Zawichost
• Ośrodek Pomocy w Kryzysach Fundacji
Powrót w Zawichoście

• Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
• Relaksacyjno-Kontemplacyjne Centrum
Terapeutyczne SPeS w Rytwianach
• Diecezja Sandomierska w Internecie
• Gość Niedzielny
• Kronika Diecezji Sandomierskiej
• Niedziela
• Studia Sandomierskie
Dom Księży Emerytów
Katolickie Centra Pomocy Rodzinie
Wydawnictwo Diec.
i Drukarnia
(Strona własna)
Fundacja "Serce bez granic" (Strona własna)
  

» WYDARZENIA » WIADOMOŚCI - KRONIKA (71)   
M E N U

Kronika

Wyszukiwarka

Wkrótce, kalendarium

Biuletyn

Słowo na dzisiaj

Katechezy niedzielneGłówna IndeksNr stronyWyszukiwarka ...


WYSZUKIWARKA SERWISU INFORMACYJNEGO >>>Znalezionych informacji: 36 z 5284.

1 czerwca 2009: Sandomierz


Ku czci Matki Bożej i Jej Syna

Fot. Alicja Trześniowska
Fot. Alicja TrześniowskaPOWIĘKSZ
Dobiegł końca maj - piękny miesiąc Maryjny, a wraz z nim od dawna zakorzeniony zwyczaj zbierania się na majówkę przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach, śpiewania Litanii Loretańskiej ku czci Matki Bożej, pieśni, zwłaszcza tej "Chwalcie łąki umajone", odmawiania różańca. Tradycję tych nabożeństw przed figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, postawioną przed Ratuszem na Starym Mieście w Sandomierzu w 1776 r. na pamiątkę ocalenia jego mieszkańców od epidemii cholery, wprowadził cztery lata temu ks. Bogdan Piekut, proboszcz parafii katedralnej. - Początkowo ludzie przychodzili niepewni na to nabożeństwo, zwłaszcza gdy patrzyło na nich wielu turystów, ale z czasem grupa czcicieli Matki Bożej powiększała się, przychodziło nawet do trzydziestu osób, spotykając się z bardzo miłą i radosną reakcją przybyłych do Sandomierza gości. Niektórzy podkreślali, że pierwszy raz widzą majówkę w mieście i stwierdzali, że są bardzo zbudowani postawą osób, które tak odważnie modlą się - wspomina ks. proboszcz. Bardzo pozytywne jest też to, że nikt w tym nabożeństwie nie przeszkadzał, osoby postronne wyciszały się - dodaje ks. Bogdan Piekut. Majówki na Starym Mieście prowadziła z wielkim zaangażowaniem pani Teresa Kurowska. Niejednokrotnie modlili się z grupą mieszkańców Sandomierza księżą pracujący przy parafii katedralnej i udzielali im błogosławieństwa. Jeszcze dłuższą, bo ponaddziesięcioletnią tradycję majowych nabożeństw, kontynuują mieszkańcy okolicy w pobliżu wzgórza Salve Regina. Modlitwy tu prowadzi z wielką gorliwością Zofia Kuziora. Ze wzruszeniem pokazuje zdjęcia, na których utrwalone zostały te nabożeństwa oraz obecność śp. bp. Mariana Zimałka podczas Mszy Świętej odprawionej z okazji 150. rocznicy postawienia figury Matki Bożej na wzgórzu. Obie grupy wypraszają łaski potrzebne dla Kościoła, Ojczyzny, rodzin, modlą się o powołania kapłańskie. Postanowiły też nadal spotykać się w tych miejscach, by prowadzić nabożeństwa czerwcowe, na które zapraszają czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W górę
Ta informacjaAlicja Trześniowska


2 czerwca 2009: Ostrowiec Świętokrzyski


W Ostrowcu Św. będzie Szlak Jana Pawła II

Fot. Ks. Michał Szawan
Fot. Ks. Michał SzawanPOWIĘKSZ
2 czerwca 2009 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim bp Edward Frankowski poświęcił tablicę upamiętniającą pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. Poświęcenie miało miejsce podczas Apelu Papieskiego, który odbywa się każdego drugiego dnia miesiąca przy figurze Jana Pawła II. Apel poprzedziła Msza Święta sprawowana przez 15 kapłanów, proboszczów i wikariuszy ostrowieckich parafii w kolegiacie pw. Św. Michała Archanioła. Przewodniczył jej ks. Tadeusz Lutkowski, a homilię wygłosił ks. Franciszek Sałęga. Po Eucharystii liczni uczestnicy wraz z bp. Edwardem Frankowskim, procesyjnie przeszli przed tablicę, która została umieszczona przy ul. Kościelnej. Wykonana w kształcie konturów Polski, zawiera papieski herb oraz słowa Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi", wypowiedziane 2 czerwca 1979 r. na Placu Zwycięstwa w Warszawie. - Te słowa zobowiązują nas do tego, abyśmy przyczyniali się do odnowienia oblicza ziemi świętokrzyskiej. Ta odnowa ma nastąpić w Duchu Świętym - powiedział bp Frankowski dokonując poświęcenia tablicy. Następnie był śpiew Apelu Jasnogórskiego oraz Barki, a także słowa wdzięczności biskupa skierowane do ks. Tadeusza Lutkowskiego oraz ostrowieckiej społeczności. - Cieszę się bardzo, że Ostrowiec Świętokrzyski jest dzisiaj miastem papieskim, tak bardzo przejętym pontyfikatem Jana Pawła II. Mam nadzieję, że inicjatyw związanych z Papieżem Polakiem będzie coraz więcej - podkreślił biskup. Poświęcona tablica został ufundowana przez parafię Św. Michała Archanioła. - Wszystkich tablic będzie dziewięć, chcemy bowiem upamiętnić każdy pobyt Jana Pawła II w Polsce. Będą one miały jednakowy kształt konturów Polski. Podobnie jak pierwsza będą zawierać papieski herb, datę oraz hasła poszczególnych pielgrzymek - wyjaśnia ks. Lutkowski. Na tablicach umieszczani są również ofiarodawcy. Dwie kolejne ufundują samorządowcy miejscy i powiatowi. Na następnych ofiarodawców parafia oczekuje. Tworzone wzdłuż ul. Kościelnej tablice to część Szlaku Papieskiego, który rozpoczyna się na ostrowieckim rynku. Jest to miejsce symboliczne, mocno związane z Papieżem Polakiem. To właśnie na rynku 12 czerwca 1999 r. (Papież przeleciał wówczas nad rynkiem do Sandomierza) oraz 7 kwietnia 2005 (dzień przed pogrzebem Ojca Świętego) zebrało się około 20 tys. mieszkańców hutniczego miasta, by modlić się w intencji Jana Pawła II. Kolejnym elementem szlaku jest figura Jana Pawła II przy kolegiacie oraz herb papieski, który znajduje się na początku ul. Kościelnej. Szlak kończy się żywym pomnikiem miłości do Papieża jakim jest tworzone hospicjum im. Jana Pawła II.

W górę
Ta informacjaKs. Michał Szawan


4 czerwca 2009: Stalowa Wola


Otwarto "solidarnościową" wystawę fotograficzną

Fot. Alicja Trześniowska
Fot. Alicja TrześniowskaPOWIĘKSZ
W 20. rocznicę odzyskania wolności i upadku komunizmu plenerową wystawę fotograficzną, zatytułowaną "Opowiemy ci o tych wypadkach. Solidarność 1980-1989" organizuje Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na placu przed kinem "Ballada" w dniach od 4 czerwca do 23 sierpnia 2009 roku. Jak podkreśla Lucyna Mizera, dyrektor stalowowolskiego muzeum, jest ona dedykowana młodym pokoleniom, które w czasie solidarnościowym były dziećmi, albo też narodziły się jeszcze później. Stalowowolski ruch Solidarności w latach 1980-1989 ukazują wielkoformatowe fotografie, dokumenty, nielegalne druki i znaczki z tamtych lat. Wyeksponowane zostały wydarzenia związane z powstaniem Solidarności w Stalowej Woli, Narzędziownia Huty Stalowa Wola jako kolebka Solidarności, z której wyszedł lider NSZZ "Solidarność" Ziemia Sandomierska Stanisław Krupka. Zaakcentowano stan wojenny, działalność podziemną, wielkie zaangażowanie społeczeństwa w walkę o poprawę warunków życia i demokrację w kraju, represje, strajk w Hucie Stalowa Wola w 1988 r., wsparty przez ówczesnego ks. proboszcza Edwarda Frankowskiego z parafii Matki Bożej Królowej Polski i miejscowych księży, który przyczynił się do obalenia komunizmu w Polsce. Zdjęcia opatrzono komentarzem oraz cytatami z popularnych wówczas pieśni, piosenek i wierszy. Można na nich rozpoznać mieszkańców miasta, którzy w tamtych latach działali w Solidarności, najpierw legalnej, potem podziemnej, narażając się na poważne represje. - Wystawa przypomina poważny wkład, jaki Stalowa Wola wniosła w proces demokratycznych przemian w Polsce, Europie i świecie. Stalowa Wola w latach osiemdziesiątych stanowiła jeden z ważniejszych w Polsce ośrodków oporu społecznego. Ludzie, którzy wówczas działali w podziemnych strukturach czy wspierali zdelegalizowaną Solidarność, pojawiają się na fotografiach pokazanych na ekspozycji. Można rozpoznać siebie, swoich znajomych, sąsiadów, kolegów z pracy. Gdyby nie tak szeroki oddźwięk solidarnościowych ideałów w społeczności huty i miasta, Stalowa Wola nie odegrałaby znaczącej roli w przemianach ustrojowych. Nie wszystko i nie wszystkich udało się pokazać, bo nie każde wydarzenie zostało utrwalone na zdjęciu. Jednak ekspozycja jest ukłonem w stronę tych wszystkich, którzy wnieśli swój wkład w ówczesną działalność, nie bacząc na grożące represje - mówi dyr. Lucyna Mizera. Podczas otwarcia wystawy 4 czerwca stalowowolskie zespoły wykonały piosenki i pieśni z lat osiemdziesiątych. - Aby przybliżyć młodzieży atmosferę tamtych lat, muzeum organizuje również warsztaty historyczne dla szkół pt. "W podziemnej drukarni", podczas których młodzież spotka się z drukarzem wydawnictw podziemnych latach osiemdziesiątych, i dowie się, jak powstawały ulotki i gazetki, a następnie sama spróbuje wykonać takie druki - informuje Anna Garbacz, archiwistka muzeum.

W górę
Ta informacjaAlicja Trześniowska


5 czerwca 2009: Sandomierz


Diecezjalny finał XII Konkursu Biblijnego

Fot. Ks. Dariusz Woźniczka
Fot. Ks. Dariusz WoźniczkaPOWIĘKSZ
Już po raz dwunasty odbył się 5 czerwca 2009 roku w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu diecezjalny finał konkursu biblijnego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych "Z Pismem Świętym w trzecie tysiąclecie" poświęcony w tym roku Listom św. Pawła Apostoła. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą w kaplicy Instytutu, którą poprowadził ks. Bogdan Piekut, diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży. - Cieszę się, że konkurs się rozwija i tyle osób bierze w nim udział. Szczególnie ważne jest, aby Pismo Święte było czytane przez dzieci i młodzież - mówił ks. Piekut. Po części modlitewnej rozpoczęło się sprawdzanie wiadomości biblijnych uczestników w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum. Dzieci i młodzież musieli wykazać się znajomością dwóch Listów do Koryntian oraz Listu do Galatów. W konkursie wzięło udział 52 osoby. W kategorii szkoła podstawowa pierwsze miejsce zdobył Łukasz Czuba z PSP w Łążku Ordynackim (par. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim), drugie miejsce przyznano Adrianowi Trybulskiemu z PSP w Wolinie (par. Racławice), a trzecie dla Kacpra Buraka ze Społecznej SP w Stalowej Woli (par. Św. Floriana). W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce wywalczyła Agnieszka Garbacz z Gimnazjum Jana Pawła II w Ulanowie. Drugie miejsce zajęła Edyta Gawlak z Gimnazjum Jana Pawła II w Klimontowie, a trzecie Karolina Szewczyk z Zespołu Szkół w Jacie. Jury przyznało także 6 wyróżnień. W pierwszej kategorii wyróżnieni zostali: Dominika Stój, Katarzyna Lesicka i Urszula Patrzałek. Natomiast w drugiej kategorii wyróżniono: Darię Serafin, Izabelę Gierczyk i Aleksandrę Skomorochow. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz albumy ufundowane przez księży katechetów z funduszu katechetycznego. Nagrody wręczył delegat biskupa Edwarda Frankowskiego ks. infułat Roman Chwałek. Ks. Chwałek wyraził wielką radość z osiągnięć dzieci i młodzieży, a także życzył im, aby czytali Pismo Święte, gdyż jest ono listem kochającego Boga do człowieka i szkołą życia. - Każdego dnia w planie swoich zajęć miejcie czas na przeczytanie choć fragmentu Pisma Świętego - mówił ksiądz infułat. Pytania do konkursu przygotował ks. Paweł Lasek, student biblistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Organizatorem konkursu był Referat Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży oraz Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II diecezji sandomierskiej.

W górę
Ta informacjaKs. Dariusz Woźniczka  (e-mail)


5 czerwca 2009: Tarnobrzeg


Koncert muzyczny pt. "Przystanek Wspomnień"

Fot. Rafał Tracz
Fot. Rafał TraczPOWIĘKSZ
Wzorem roku ubiegłego nauczyciele Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu zorganizowali koncert muzyczny zatytułowany "Przystanek Wspomnień", na którym wystąpili wraz ze swoimi uczniami. Koncert odbył się 5 czerwca 2009 roku w Środowiskowym Domu Kultury, gdzie zgromadzili się zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół wraz z przedstawicielami lokalnych instytucji i firm. Za bilet wstępu służyła cegiełka w kwocie 5 zł lub10 zł. Całość dochodu ze sprzedaży cegiełek zostanie przekazana na leczenie Mateusza - ucznia Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu. Ze względu na ograniczenia gabarytowe sali widowiskowej w ŚDK koncert podzielono na dwie tury. Wśród wykonywanych utworów usłyszeć można było m.in. piosenki: "Powróćmy jak za dawnych lat", "Mój jest ten kawałek podłogi", "Beatelmania story", "Tak bardzo się starałem", "Och Karol" oraz wiele innych znanych utworów. Ponadto podziwiać można było monologi w wykonaniu nauczycieli oraz talenty kabaretowe młodzieży. Akcja zakończona została licytacją fantów. Podczas koncertu zebrano ponad 4 tys. zł.

W górę
Ta informacjaRafał Tracz  (e-mail)


6 czerwca 2009: Sandomierz


Finał mistrzostw o puchar Gościa Niedzielnego

Fot. Ks. Michał Szawan
Fot. Ks. Michał SzawanPOWIĘKSZ
Aż 29 bramek padło w finale XII Diecezjalnych Mistrzostw Ministrantów w Piłce Nożnej o Puchar Gościa Niedzielnego. W finale, który odbył się 6 czerwca 2009 roku na boisku Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu wystąpiły trzy drużyny z parafii: Św. Jadwigi w Janowie Lubelskim (obrońcy tytułu), Św. Wojciecha w Momotach i Matki Bożej Częstochowskiej w Tarnobrzegu - Sobowie. Podobnie jak przed rokiem najlepsi okazali się ministranci z Janowa Lubelskiego, którzy w decydującym meczu pokonali ekipę z Momot, w stosunku 5:2. Trzecie miejsce zajęli ministranci z Sobowa. Królem strzelców finału został Robert Widz z parafii Św. Jadwigi (zdobył 6 goli), natomiast za najlepszego bramkarza uznano Jarosława Mazura z parafii w Momotach. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy oraz upominki książkowe. Dla zwycięskiej drużyny był puchar, a dla wszystkich ekip piłki oraz pamiątkowe dyplomy. Każdy z uczestników otrzymał również drobne nagrody, które ufundowały: Duszpasterstwo Ministrantów, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu oraz redakcja Gościa Niedzielnego. Organizator mistrzostw ks. Marek Rusak podziękował klerykom sandomierskiego seminarium za przygotowanie boiska i sędziowanie (dk. Łukasz Kruk czynił to już piąty rok z rzędu), a całej wspólnocie seminaryjnej za gościnę.

W górę
Ta informacjaKs. Michał Szawan


7 czerwca 2009: Sandomierz


Aby stała się błogosławiona obecnością Chrystusa

Fot. Alicja Trześniowska
Fot. Alicja TrześniowskaPOWIĘKSZ
W Uroczystość Najświętszej Trójcy, 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do Ojczyzny, 10. rocznicę jego pobytu w Sandomierzu oraz z okazji obchodów 200. rocznicy walk o Sandomierz w maju i czerwcu 1809 r. między wojskami Księstwa Warszawskiego a Austriakami, odprawiona została w tym mieście uroczysta Msza Święta na placu Papieskim 7 czerwca 2009 roku. Dziękczynnej Eucharystii Panu Bogu za opiekę nad Ojczyzną i Sandomierzem przewodniczył bp gen. dyw. Tadeusz Płoski, biskup polowy Wojska Polskiego w celebrze z bp. Edwardem Frankowskim, administratorem diecezji sandomierskiej. Uczestniczyły też m. in. rekonstrukcyjne grypy historyczno-militarne z Polski i zza granicy, które poprzedniego dnia wzięły udział w inscenizacji szturmu armii Księstwa Warszawskiego na Bramę Opatowskę w Sandomierzu, zajętym przez zaborcę austriackiego, oraz w poświęcenie tablicy upamiętniającej śmierć w obronie Sandomierza dziewiętnastoletniego Marcelego Lubomirskiego, ppłk. 12 pułku piechoty.
Bp Tadeusz Płoski w swej homilii wrócił do wydarzeń z 12 czerwca 1999 r., Mszy Świętej celebrowanej przez Papieża Jana Pawła II, w której uczestniczył wraz z bp. gen. dyw. Leszkiem Sławoj Głódziem, ówczesnym biskupem Polowym WP, dwudziestoma tysiącami żołnierzy, oficerami, korpusem generalskim, księżmi kapelanami wojskowymi. Podkreślił, że słowa homilii Ojca Świętego o czystości serca przez te lata nie zwietrzały, nie utraciły swej aktualności. - Otwórzcie dziś na nie swoje serca młodzi przyjaciele - powiedział biskup, zwracając się do młodzieży szkolnej, Sandomierskiego Związku Strzeleckiego, grup historyczno-militarnych, Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Wśród obrońców Sandomierza, Ojczyzny i chrześcijańskiego oblicza Europy, związanych z ziemią sandomierską biskup bł. ks. komandora ppor. Władysława Miegonia, wyniesionego 13 czerwca 1999 r. na ołtarze, przez papieża Jana Pawła II, walecznych zdobywców Sandomierza z gen. Michałem Sokolnickim na czele, księcia Marcelego Lubomirskiego, powstańca styczniowego Adama Chmielowskiego, przyszłego świętego Brata Alberta i Puławiaków, Beliniaków, ułanów kawalerii legionowej, gen. Józefa Dowbor - Muśnickiego, twórcę Korpusu Polskiego w Rosji i zwycięskiego wodza powstania wielkopolskiego, gen. Albina Jasińskiego z okresu II RP, dowódcę XXV Dywizji Piechoty, chlubę Sandomierza II Pułk Piechoty Legionów, sandomierską Akowską młodzież, która uczestniczyła w operacji "Burza", ks. rotmistrza Jana Malinowskiego, uczestnika walk o Monte Cassino, przywódców Polski Podziemnej Adama Bienia, zastępcę delegata rządu i gen. Franciszka Kamińskiego.
- Sandomierska wspólnota duchowa wraca pamięcią w ostatnich dniach do wydarzeń, których osnową była miłość ku braciom, ku wspólnocie narodu i Ojczyźnie, która jest wielkim darem Boga. Dwusetna rocznica pamiętnych walk o Sandomierz wiosną 1809 r. to jeden z ważnych elementów historycznej pamięci i sandomierskiej tożsamości. Dla historii Sandomierza ważny był polityczny rezultat tych zmagań. Przyniósł kres zaboru austriackiego, w którym Sandomierz znalazł się po III rozbiorze Polski. Nastał nowy czas Sandomierza, włączonego w rezultacie tamtych walk do Księstwa Warszawskiego, tej namiastki Rzeczypospolitej, tego przyczółka, jak wtedy sądzono, polskiej nadziei na lepsze czasy Ojczyzny, na powrót do dawnej świetności. Wydarzenie o wymiarze lokalnym, ale poprzez dzieła literackie i filmowe "Popioły" Stefana Żeromskiego i powstały na ich kanwie film Wajdy, obecne są w szerokim wymiarze ojczystej kultury. Tamte wydarzenia oceniamy wedle porządku ofiary miłości, która jest motywem ofiarnych żołnierskich czynów. Miały służyć nadziei w odzyskanie tego, co utracone - suwerenności narodu i państwa, miały odbudować to, co zostało zniszczone; porządek przyrodzonej człowiekowi wolności. Miały uświadomić swoim współczesnym, że są wartości godne wysiłku i ofiary, a pośród nich wolność Ojczyzny - mówił podczas homilii ks. bp Tadeusz Płoski.
Zdaniem księdza biskupa, znakiem pamięci i miłości była sesja zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Sandomierskie i inscenizacja szturmu na Bramę Opatowską, dzieło grup historyczno-militarnych. - Z wielkim uznaniem patrzymy na ten ruch rekonstruktorski historycznych zdarzeń, rozwijający się w Polsce i krajach Europy. Stanowi swoistą polemikę z kulturowymi prądami, które za nic sobie mają pamięć, nie przywiązują wagi do dziedzictwa przeszłości. Jednym z takich znaków miłości i pamięci, która trwa, jest ta kapliczka w murze okalającym WSD i towarzysząca jej tablica, wczoraj poświęcona, która utrwala imię księcia Marcelego Lubomirskiego, poległego w czasie szturmu na miasto, młodziutkiego oficera. Ten ruch historyczno-militarny nie ogranicza się tylko do rekonstrukcji bitewnych zmagań, ale sięga głębiej, poznaje szerszy kontekst odtwarzanych zdarzeń, szczegóły życia służby, staje się rzetelną lekcją historii - stwierdził biskup polowy.
Jak zauważył, tu, w Sandomierzu, może łatwiej niż gdzie indziej rozpoznać można i uzmysłowić sobie wartość i wagę dziedzictwa wieków, dostrzec, jak wielkim dobrem wspólnoty narodu jest kultura - ta, tworzona na Bożą chwałę i ta, służącą dobru wspólnoty, utrwalona w tylu wspaniałych zabytkach, także w dziełach ludzkich żywota, jak oddziałuje ta przedziwna, sandomierska siła, o której z taką miłością mówił przed dziesięciu laty Jan Paweł II, na postawy wielu córek i synów tej ziemi, żołnierzy, obrońców Ojczyzny i chrześcijańskiego oblicza Europy. - Twórcza siła, której nie kruszy czas, ani mól, ani rdza nie niszczy. Wystarczy podnieść oczy, aby spojrzeć na ten jasny gmach dawnego Collegium Jezuickiego - Collegium Gostomianum, najstarszego budynku szkolnego w Ojczyźnie, gotycki gmach z czerwonej cegły fundacji wielkiego polskiego historyka ks. Jana Długosza dla sandomierskich mansjonarzy, na potężne mury monumentalnej katedry, w której posługę przez wiele lat pełnił bł. Wincenty Kadłubek, kształtujący swym dziełem świadomość narodową Polaków, wielki nauczyciel miłości Ojczyzny, ten, o którym mówiono, że niemal między znaki zodiaku wniósł nieśmiertelną sławę Polski. Dziś dziękujemy za ten bogaty plon wieków, które winniśmy z pietyzmem i wzruszeniem odczytywać - powiedział ks. bp Tadeusz Płoski. Na koniec życzył, by z Sandomierza, nasyconego obecnością Boga i Jego zbawczym działaniem, oraz z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach - Krakowie, płynęła wiara do serc ludzkich i napełniała je nadzieją, darami Ducha Świętego, pragnieniem angażowania się służbie wartościom chrześcijańskim, narodowym, patriotycznym, by ziemia sandomierska stała się ziemia błogosławioną obecnością Chrystusa.

W górę
Ta informacjaAlicja Trześniowska


7 czerwca 2009: Sandomierz


Dwusetna rocznica bitwy o Sandomierz

Fot. Ks. Michał Szawan
Fot. Ks. Michał SzawanPOWIĘKSZ
Na zakończenie obchodów 200. rocznicy walk o Sandomierz odbyła się Msza Święta polowa, której przewodniczył biskup polowy Tadeusz Płoski. Na Placu Papieskim 7 czerwca zebrało się około 1000 osób, aby dziękować Bogu za zwycięstwa oręża polskiego, a także - jak to podkreślił na początku Eucharystii bp Edward Frankowski - za pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski oraz za jego obecność w Sandomierzu 12 czerwca 1999 r. - Gromadzimy się dzisiaj w tym szczególnym miejscu pod figurą Jana Pawła II. Przed nami krzyż, który upamiętnia Cud nad Wisłą z 15 sierpnia 1920 roku. Blask tego krzyża zbiera wszystkie zwycięstwa nasze po to, aby nas zapalić, zagrzać, abyśmy dalej odnosili zwycięstwa - powiedział administrator diecezji, prosząc bp. Tadeusza Płoskiego o przewodniczenie modlitwie. W czasie homilii biskup polowy przypomniał słowa Jana Pawła II wypowiedziane w tym miejscu 12 czerwca 1999 r. oraz ukazał sandomierskie dziedzictwo wiary, które od stuleci wpisało się mocno w historię naszej Ojczyzny. Przywołał również długą listę bohaterów sandomierskiej ziemi, a wśród nich pochodzącego z Samborca bł. komandora ks. Władysława Miegonia, a także młodziutkiego księcia Marcelego Lubomirskiego, poległego w bitwie o Sandomierz w 1809 r. - Przywołujemy te postacie teraz, podczas tej eucharystycznej ofiary, po to, aby dziękować za ten bogaty plon wieków na sandomierskich wzgórzach, który powinniśmy z pietyzmem i wzruszeniem odczytywać - podkreślił bp Płoski, kierując również słowa wdzięczności do sandomierskiej społeczności za zorganizowanie całej uroczystości. Obchody 200. rocznicy Bitwy o Sandomierz, podczas której wojska Austriackie zostały wyparte z miasta trwały od 5 do 7 czerwca. Złożyły się na nie m. in. pokaz filmu "Popioły", konferencja naukowa w Ratuszu, inscenizacja ukazująca zdobycie bramy Opatowskiej (wzięło w niej udział 170 członków polskich, białoruskich i czeskich grup historyczno - militarnych) oraz poświęcenie i odsłonięcie tablicy na murze Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu upamiętniającej śmierć bohatera walk księcia Marcelego Lubomirskiego. Organizatorami obchodów rocznicowych byli: Urząd Miejski w Sandomierzu, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Stowarzyszenie Artylerii Dawnej "Arsenał" z pomocą Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz Sandomierski Centrum Kultury.

W górę
Ta informacjaKs. Michał Szawan


7 czerwca 2009: Jastkowice


Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Tadeusza Macha

Fot. Andrzej Capiga
Fot. Andrzej CapigaPOWIĘKSZ
Złoty jubileusz kapłaństwa świętował proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach ks. Tadeusz Mach. O jubileuszu nie zapomnieli parafianie; na uroczystą Mszę Świętą poprowadzili swojego duszpasterza, w barwnym korowodzie i przy dźwiękach "Barki", od plebanii do kościoła. Ks. Tadeusz Mach, dziekan dekanatu Stalowa Wola Północ, jest proboszczem w Jastkowicach już od 38 lat. Urodził się w Żołyni w 1935 roku. W latach 1953-1959 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskiego przyjął z rąk biskupa Franciszka Bardy w maju 1959 roku. W latach 1959-1960 pracował jako wikariusz w Dobrzedowie, potem w Bieździedzy k. Jasła, w Nisku, a następnie, w latach 1970-1971, w Stalowej Woli. Od 1971 roku jest proboszczem w parafii Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach. - Chociaż bardzo lubię pracę z dziećmi i ministrantami - powiedział ks. Tadeusz Mach - moja kapłańska posługa to także rozbudowa kościoła, Domu Św. Józefa i cmentarnej kaplicy w Jastkowicach. Gdybym miał wybierać jeszcze raz, na pewno zostałbym księdzem. Czuję się w tej roli spełniony i szczęśliwy. Młodym kapłanom radzę, aby nie odłączali Chrystusa od Kościoła, aby czuli się duszpasterzami, lubili młodzież i katechizację. Podczas uroczystej Mszy Świętej ksiądz jubilat otrzymał wiele dowodów uznania, w tym ornat, stułę, którą miał na sobie pół wieku temu i bukiet z 50 czerwonych róż. Homilię wygłosił ks. Jan Butryn, proboszcz parafii Św. Mikołaja w Szewnej, "rewanżując się", jak zaznaczył, za słowo Boże, które ks. Tadeusz Mach skierował do niego podczas prymicyjnej Mszy.

W górę
Ta informacjaAndrzej Capiga  (e-mail)


8 czerwca 2009: Janów Lubelski


10 lat kościoła Św. Jadwigi w Janowie Lubelskim

Fot. Andrzej Bucior
Fot. Andrzej BuciorPOWIĘKSZ
8 czerwca 2009 roku odbyły się uroczystości 10-lecia poświęcenia kościoła i jednocześnie odpustu św. Jadwigi. Po Mszach Świętych odbywały się koncerty organowe w wykonaniu dr. Marka Bochniaka. Sumie koncelebrowanej przewodniczył i wygłosił kazanie nt. świątyń Bożych ks. inf. Edmund Markiewicz. Dla wszystkich wiernych po Mszy Świętej odbyła się agapa, przygotowana w większości przez zaprzyjaźnione restauracje. Rozdawane były upominki w postaci pięknie wydanej płyty ze wspaniałą muzyką organową oraz ozdobne kubki z rysunkami kościoła i świętej patronki. Wydrukowane były też kolorowe zaproszenia-foldery na uroczystość 10-lecia ze zdjęciami, modlitwami i użytecznymi informacjami o parafii. Od początku istnienia nowej parafii, tj. od 1996 r. proboszczem jest ks. kanonik Jan Sobczak. Budowa kościoła rozpoczęła się w 1997 roku i już w 1999, w niespełna 2 lata, ukończona, a kościół uroczyście konsekrowany.

W górę
Ta informacjaAndrzej Bucior


8 czerwca 2009: Sandomierz


Pamięci bohaterskim obrońcom Sandomierza

Fot. Alicja Trześniowska
Fot. Alicja TrześniowskaPOWIĘKSZ
Z okazji 200. rocznicy walk o Sandomierz w 1809 r. otwarte zostały w Sandomierzu dwie interesujące wystawy okolicznościowe. W Ratuszu kustosz Muzeum Diecezjalnego Urszula Stępień przygotowała wystawę fotograficzno-literacką: stare zdjęcia miejsc sandomierskich wydarzeń z 1809 r., opatrzone cytatami z "Popiołów" Stefana Żeromskiego, który opisał te wydarzenia na kartach swojej powieści. Na wystawie "Sandomierz 1809 roku w ikonografii", zorganizowanej przez Bożenę Wódz, kustosz Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, znalazły się portrety /obrazy olejne i grafiki/ księcia Józefa Poniatowskiego, wodza naczelnego wojsk Księstwa Warszawskiego, generała Michała Nowiny - Sokolnickiego, obrońcy Sandomierza i Jana Weissenhofa, obrońcy sandomierskiej placówki przy kościele św. Pawła. Można też obejrzeć malarskie i graficzne przedstawienia walk o miasto, m. in. Michała Stachowicza i Jerzego Jełowickiego. Jerzy Jełowicki, ziemianin, inżynier, malarz scen historycznych i batalistycznych, żołnierz XXI Pułku Ułanów Nadwiślańskich, poległy w obronie Warszawy w 1939 r., wprowadza widza przed mury miasta objętego ogniem walk polsko-austriackich, rozpoczętych 17 maja 1809 r. Atak na fortyfikacje Sandomierza to moment z pierwszego dnia walk, w którym pułk Jana Weissenhofa pod wodzą księcia Marcelego Lubomirskiego naciera na północny punkt obrony Austriaków przy Bramie Opatowskiej, podczas którego książę oddał swoje młode życie. Jego śmierć na murach Sandomierza utrwalił Ignace Duvivier.
Na wystawie zatytułowanej "Pamiętny rok 1809" w Muzeum Diecezjalnym cenne pamiątki z epoki napoleońskiej i z 1809 r. zgromadziła kustosz Urszula Stępień. Wśród nich znajduje się m. in. tekst o roku 1809 ks. Andrzeja Wyrzykowskiego zamieszczony w miesięczniku "Kronice diecezji sandomierskiej", list gen. Michała Sokolnickiego jako komendanta wojskowego Sandomierza do generała Tomasza Łubieńskiego, okolicznościowa pocztówka upamiętniająca obronę Sandomierza z portretem gen. Sokolnickiego, dokument wydany przez Rząd Centralny Wojskowy we Lwowie z dnia 10 czerwca 1809 r., dotycząca organizacji władz krajowych, niezrealizowany projekt pomnika generała wykonany w 1911 r. przez rzeźbiarza Marcina Rożka, gęsie pióro poety Bogdana Zalewskiego, figurka gabinetowa księcia Józefa Poniatowskiego i grafika przedstawiająca jego śmierć w nurtach Elstery oraz scenę zawiadomienia o jego śmierci, kałamarz w kształcie sarkofagu księcia, bęben austriacki jako pamiątka walk z 1809 r., pudełeczko z kosmykiem włosów Napoleona, nadania orderu Legii Honorowej przez Napoleona z Wyspy Św. Heleny dla kapitanów Józefa Soleckiego i Wincentego Porembskiego za zasługi w latach 1792 -1815 z dnia 5 maja 1821 r. Wystawy, ze względu na swoje wartości patriotyczne, dydaktyczne, potrwają do końca br.

W górę
Ta informacjaAlicja Trześniowska


10 czerwca 2009: Janów Lubelski


35-lecie posługi kapłańskiej ks. Jacka Staszaka

Fot. Andrzej Bucior
Fot. Andrzej BuciorPOWIĘKSZ
10 czerwca 2009 roku minęło 35 lat od otrzymania święceń kapłańskich przez księdza Jacka Staszaka. Ks. Staszak Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Lublinie, gdzie 10 czerwca 1974 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Piotra Kałwy. Pełnił posługę kapłańską jako wikariusz kolejno w Tyszowcach, Nałęczowie, Krasnymstawie i Soli. Następnie był mianowany w 1989 r. na proboszcza w Godziszowie, a w 2000 r. w Koprzywnicy, parafia Matki Bożej Różańcowej. Jednocześnie od 1992 r. jest członkiem Rady Kapłańskiej i sędzią Sądu Biskupiego w Sandomierzu. Odbył także dodatkowe studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego, które zostały uwieńczone uzyskaniem tytułu naukowego doktora w 1999 r. Obecnie od 1 lipca 2008 roku ks. Staszak jest proboszczem parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, gdzie pełni zarazem funkcję dziekana i kustosza sanktuarium Matki Bożej Janowskiej Łaskawej. Jest także wykładowcą prawa kanonicznego i wyznaniowego w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Ponadto jest referentem Duszpasterstwa Specjalistycznego w Diecezjalnej Radzie Duszpasterskiej oraz wiceoficjałem Sądu Biskupiego w Sandomierzu. Wszystkie powierzone funkcje i obowiązki wypełnia dokładnie i z wielkim zaangażowaniem. Ksiądz proboszcz Staszak jest pogodnym i lubianym ojcem duchowym parafii. Mile wspominają go i pozdrawiają parafianie z Koprzywnicy i Godziszowa.

W górę
Ta informacjaAndrzej Bucior


10 czerwca 2009: Stalowa Wola


Będziemy bronić każdej polskiej duszy

Około tysiąca uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego z terenu diecezji sandomierskiej przybyło do MDK w Stalowej Woli 10 czerwca 2009 roku na XII edycję Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej "Eutrapelia". Radosne święto młodzieży poprzedziła Msza Święta w kościele Opatrzności Bożej, której przewodniczył ks. infułat Edmund Markiewicz. Jak podkreślił ksiądz infułat festiwal diecezji sandomierskiej wpisuje się, podobnie jak Spotkania Lednickie, w wielkie chrześcijańskie poruszenie młodzieży ostatnich dni, która, wielbiąc Boga modlitwą, śpiewem, tańcem, daje wyraz swej chrześcijańskiej wiary. Ks. dziekan Jerzy Warchoł życzył wszystkim uczestniczącym w festiwalu, by to dzieło było nadal dla nich źródłem radości, entuzjazmu, mobilizacji do wzbogacania wewnętrznego i dzielenia się tym z innymi.
Organizatorem Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej "Eutrapelia" jest Katolicki Dom Kultury "Arka" im. św. Jadwigi Królowej w Racławicach oraz Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży i Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Diecezji Sandomierskiej, a także Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Racławice".
- Festiwal Kultury Chrześcijańskiej "Eutrapelia" jest jednym z ważniejszych przeżyć duszpasterskich i kulturalnych w naszej diecezji. Ma on już swoją historię, mocno zagościł w naszej rzeczywistości, w wielu środowiskach. Hasłem tegorocznego festiwalu są słowa "Będziemy bronić każdej polskiej duszy". W tym roku kapituła festiwalu odwiedziła 19 szkół ponadgimnazjalnych, w których zobaczyliśmy różnorodność form, od poezji, przez malarstwo, prezentacje multimedialne, spektakle słowno-muzyczne, pantomimę aż do widowisk teatralnych. Novum było sympozjum naukowe zorganizowane przez Liceum KEN z Zespołem Szkół Nr 6 w Stalowej Woli nt. "Kim jest dla mnie św. Paweł?" pod patronaten naukowym ks. dr. hab. Romana. B. Sieronia z KUL. Podsumowując, należy podkreślić ogromne zaangażowanie młodzieży, wychowawców, nauczycieli, otwartość dyrekcji wielu szkół i w sferze przeżyciowej troskę o kulturę chrześcijańską, patriotyzm i duchową stronę życia młodego człowieka. Osobiście jestem ubogacony nowymi doświadczeniami i dziękuję Bogu i ludziom, szczególnie pani dyrektor festiwalu Ewie Sęk za inicjatywę i inspirację - podkreślił ks. Bogdan Piekut, dyrektor referatu duszpasterstwa dzieci i młodzieży diecezji sandomierskiej, proboszcz parafii katedralnej w Sandomierzu, pełnomocnik do spraw festiwalu z ramienia bp. sandomierskiego Andrzeja Dzięgi, patrona festiwalu wespół z bp. Edwardem Frankowskim, wojewodą podkarpackim, kuratorami oświaty z wymienionych województw.
Festiwal rozpoczął się projekcją filmowej kroniki, na którą złożyły się fragmenty przedstawień, jakie kapituła konkursowa obejrzała podczas przeglądów w szkołach, przygotowana przez Artura Nosowskiego i Rafała Bieńkowskiego z "Stelli" Telewizji Kablowej w Stalowej Woli. Centralnym punktem festiwalowego finału był występ Zespołu Pieśni i Tańca "Racławice" działającego przy Katolickim Domu Kultury "Arka" w Racławicach z programem religijno-patriotycznym w czterech obrazach: Na krakowskim Rynku, Duch Święty, Biało-czerwony, Polonez "Jeszcze Polska nie zginęła", nawiązujący do związków kultury polskiej z kulturą chrześcijańską oraz siły i trwania narodu polskiego. Teatr "Apostolos" z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Klimontowie ks. Wojciecha Zasady, poety, przedstawił spektakl "Regina Poloniae", ukazujący dzieje narodu polskiego w kontekście interwencji Matki Bożej w chwilach jego szczególnego zagrożenia. Na problemach współczesnej młodzieży w swym przedstawieniu skupili się uczniowie z I LO Collegium Gostomianum z Sandomierza pod kierunkiem Danuty Paszkowskiej.
Organizatorzy "Eutrapelii" wręczyli podziękowania, tzw. laury oraz nagrody delegacjom szkół, które wzięły udział w festiwalu. 25 uczestników uzdolnionych muzycznie i wokalnie otrzymało nagrody specjalne od dyrektora festiwalu, zaproszenie na obóz wypoczynkowy wraz z zespołem "Racławice" w Skorodnem i udział w warsztatach artystycznych.
- Hasło tegorocznego festiwalu "Eutrapelia" nawiązuje do pieśni pt. "O Wielka Matko Boga i człowieka", śpiewanej jako Śluby Jasnogórskie. W okresie nawiedzenia Matki Bożej w Świętym Wizerunku Jasnogórskim w diecezji sandomierskiej, w trosce o duchowy kształt naszej Ojczyzny, o wychowanie młodych pokoleń Polaków i obronę polskości stworzyliśmy program tego festiwalu pod kątem opieki Królowej Polski i zawierzenia Jej spraw Ojczyzny i Narodu Polskiego. Prosimy Panią Jasnogórską o interwencję, żeby wzmóc pracę duchową narodu, wzmóc morale, ducha narodowego, bo dziś ten front walki o duszę, zwłaszcza młodego człowieka, przebiega w różnych dziedzinach życia społecznego i przede wszystkim w samym człowieku, który musi, żeby się ustrzec przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zakładać zbroję duchową, by funkcjonować w różnych dziedzinach życia społecznego, a jednocześnie przez pracę nad sobą pozostawać na poziomie wysokiego morale - podkreśliła Ewa Sęk, dyrektor festiwalu i Katolickiego Domu Kultury "Arka" im. św. Jadwigi Królowej w Racławicach. Zdaniem dyrektor, młodzież zauważa i docenia wartości tego przedsięwzięcia, pociągają treści programowe. Oczekuje na trudne wyzwania, nie chce taniej rozrywki. Cieszą się, że na swej drodze życiowej spotyka takich przewodników duchowych, którzy wskazują im za wzór życie najwyższej próby - związane z Bogiem, Ojczyzną, wartościami człowieka, dalekosiężne cele. -Postrzegam młodzież jako ludzi - jak mówił Jan Paweł II - w których można pokładać nadzieję, którzy nie chcą przegrać życia. Od początku uwidacznia się to w zachowaniu młodzieży i większej temperaturze ich życia duchowego, w wysokim poziomie jej świadomości moralnej - stwierdza Ewa Sęk. Szczególne słowa wdzięczności wyraziła pod adresem świętokrzyskiego kuratora oświaty Małgorzaty Muzoł, orędowniczki i promotorki idei festiwalowej, która przy różnych okazjach inspiruje wychowawców i dyrektorów szkół, by w "Eutrapeliach" szkoły ich znalazły swoje miejsce, Zdzisława Gawęckiego, prezesa Stelli Telewizji Kablowej w Stalowej Woli, który w swej telewizji promuje wartości chrześcijańskie, Alicji Szewczyk, koordynatorowi festiwalu, Agnieszce Rup, Jolancie Warchoł, Januszowi Kutyle, choreografkom i dyrektorowi muzycznemu ZPiT "Racławice", zaangażowanym w festiwal księżom, nauczycielom, rodzicom.

W górę
Ta informacjaAlicja Trześniowska


10 czerwca 2009: Sandomierz


Bp Frankowski zaprasza 12 czerwca do Sandomierza

Oto pełna treść komunikatu bp. Edwarda Frankowskiego zapraszającego wszystkich do Sandomierza na Mszę Świętą na Placu Papieskim w piątek 12 czerwca.
Z wdzięcznością wspominając historyczne wydarzenie, jakim była Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Sandomierza, ponownie zapraszam wszystkich wiernych, a więc: kapłanów, osoby życia konsekrowanego, małżonków i rodziców, młodzież bierzmowaną i dzieci oraz ze sztandarami wszystkie stowarzyszenia, organizacje i ruchy kościelne, a także wojsko, policję i straż do Sandomierza na Mszę świętą na Placu Papieskim pod Skarpą w piątek 12 czerwca br., o godz. 17.00. W tym samym dniu Diecezja przyjmie Krzyż Światowych Spotkań Młodzieży z Ojcem Świętym, który przez młodzież zostanie przyjęty w Katedrze o godz. 16.00 i przeniesiony w procesji na Plac Papieski na Mszę świętą.
Dzieci i młodzież prosimy, aby przybyli z chorągiewkami papieskimi, narodowymi, chustami pielgrzymkowymi albo z kwiatami, przez co będą nawiązywać do radosnej atmosfery w spotkaniu z Papieżem przed dziesięciu laty.
Na przygotowanie i owocne przeżycie jubileuszowej uroczystości z serca błogosławię.

W górę
Ta informacja+ Edward Frankowski
Administrator Diecezji Sandomierskiej


10 czerwca 2009: Stalowa Wola


Finał XII edycji Festiwalu "Eutrapelia"

Fot. Ks. Dariusz Woźniczka
Fot. Ks. Dariusz WoźniczkaPOWIĘKSZ
Finał XII edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej "Eutrapelia" dla młodzieży szkół średnich odbył się 10 czerwca 2009 roku w Stalowej Woli. Myślą przewodnią tegorocznego Festiwalu było hasło: "Będziemy bronić każdej polskiej duszy". Organizatorzy wręczyli podziękowania tzw. laury oraz nagrody delegacjom 19 szkół, które wzięły udział w Festiwalu, opracowując wybrany temat patriotyczny i religijny. Szkoły te przygotowały pod opieką nauczycieli, duszpasterzy i katechetów programy stosując różnorodne formy wyrazu artystycznego, spektakle teatralne, wzruszające programy poetycko-wokalne, poezję własną, prace literackie, prezentacje multimedialne, wokalno-muzyczne i prace plastyczne. Łącznie w tegorocznej edycji "Eutrapelii" programy przygotowało ok. 600 uczniów. Około 5 tys. osób programy te obejrzało.
Centralnym punktem finału był koncert galowy w wykonaniu młodzieży i dzieci: ze szkół ponadgimnazjalnych diecezji sandomierskiej, Zespołu Pieśni i Tańca "Racławice", działającego przy Katolickim Domu Kultury "Arka" w Racławicach (dyrektor artystyczny - Ewa Sęk). Na scenie zaprezentowano także film - kronikę festiwalową, na którą złożyły się fragmenty przedstawień, jakie kapituła konkursowa obejrzała podczas przeglądów w szkołach.Przybyli na Festiwalowy finał uczestniczyli również we Mszy Świętej, której przewodniczył delegat biskupa administratora Edwarda Frankowskiego ks. infułat Edmund Markiewicz w kościele Opatrzności Bożej.
Uroczysta inauguracja festiwalu miała miejsce w kościele Św. Stanisława w Racławicach w 29 stycznia, gdzie z programem artystycznym "Widzę kraj jakiś" wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Racławice". Dla uczestniczących w inauguracji 36 delegacji szkół odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem bp. Andrzeja Dzięgi, było też dzielenie się opłatkiem, wspólne kolędowanie i rzeźbienie w lodzie. - Hasło tegorocznego festiwalu "Eutrapelia" nawiązywało do pieśni pt. "O, Wielka Matko Boga i człowieka", śpiewanej jako Śluby Jasnogórskie. W okresie nawiedzenia Matki Bożej w Świętym Wizerunku Jasnogórskim diecezji sandomierskiej, w trosce o duchowy kształt naszej Ojczyzny, o wychowanie młodych pokoleń Polaków, obronę polskości, będziemy tworzyć program tej edycji pod kątem opieki Królowej Polski i zawierzenia Jej spraw Ojczyzny i narodu polskiego, formacji dzieci i młodzieży, która powinna być podjęta w polskiej kulturze narodowej, żeby nie zaprzepaszczono nic z naszego dziedzictwa - podkreśliła Ewa Sęk, dyrektor Katolickiego Domu Kultury "Arka" im. Św. Jadwigi Królowej w Racławicach i dyrektor festiwalu. Festiwal promuje wartości religijne, narodowe, kulturalne, jest wielkim świętem młodzieży.
Organizatorami Festiwalu były: Katolicki Dom Kultury "Arka" w Racławicach, Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej, Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej oraz Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Racławice". Patronat sprawowali: abp Andrzej Dzięga, wojewoda podkarpacki, marszałkowie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, kuratorzy oświaty województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, Rada Miejska i burmistrz Niska, "Gość Niedzielny", "Nasz Dziennik", "Niedziela" oraz "Stella" Telewizja Kablowa w Stalowej Woli. Festiwal zrealizowano ze środków marszałka województwa podkarpackiego, Gminy i Miasta Nisko, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Nisku, a także wielu osób dobrej woli i przyjaciół.

W górę
Ta informacjaKs. Dariusz Woźniczka  (e-mail)


11 czerwca 2009: Sandomierz


Bp Frankowski poprowadził procesję w Sandomierzu

Fot. Ks. Dariusz Woźniczka
Fot. Ks. Dariusz WoźniczkaPOWIĘKSZ
Bp Edward Frankowski, administrator diecezji sandomierskiej poprowadził procesję Bożego Ciała w Sandomierzu 11 czerwca 2009 roku. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem bp. Frankowskiego w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Ogólnomiejską liturgię Mszy Świętej celebrowali proboszczowie, rektorzy kościołów i duszpasterze miasta. Po Eucharystii uformowała się procesja, która wyruszyła ulicami miasta na Rynek Starego Miasta, a następnie do bazyliki katedralnej. W homilii, przy trzecim ołtarzu usytuowanym przy Seminarium Duchownym bp Frankowski wskazał na eucharystyczny charakter Kościoła. Mówił, że Kościół istnieje dzięki Eucharystii i dla Eucharystii. - Powinno nas wszystkich ogarnąć zdumienie Eucharystią, bo Eucharystia jest bijącym sercem parafii - mówił kaznodzieja. Przypomniał zgromadzonym o szczególnym tegorocznym świętowaniu życia jako daru i świętości. - Jest to zadanie dla nas wspaniale. Skoro życie jest święte, to w każdym momencie jest święte. Każde życie jest święte, bo jest darem od Boga, a skoro jest darem to trzeba je przyjąć z wdzięcznością. Darem życia trzeba się cieszyć i sobie wzajemnie pomagać, aby to nasze życie miało wszechstronne warunki pełnego rozwoju - mówił administrator diecezji. Biskup dodał jeszcze, że w chrześcijaństwie nie ma miejsca na egocetryzmy i życzył wszystkim, aby tak żyli, aby ich życie było piękne. Na sandomierskim Rynku przy figurze Matki Bożej, gdzie umiejscowiono czwarty ołtarz, bp Frankowski udzielił błogosławieństwa miastu i diecezji sandomierskiej. W procesji z Najświętszym Sakramentem udział wzięło kilka tysięcy mieszkańców Sandomierza. Uroczystość uświetnił śpiewem sandomierski chór katedralny.

W górę
Ta informacjaKs. Dariusz Woźniczka  (e-mail)


12 czerwca 2009: Sandomierz


10 lat od pielgrzymki Jana Pawła II do Sandomierza

Fot. Alicja Trześniowska
Fot. Alicja TrześniowskaPOWIĘKSZ
W 10. rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Sandomierza i odprawienia przez papieża Mszy Świętej na skarpie, w tym samym miejscu 12 czerwca 2009 roku odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył abp Zygmunt Zimowski, ordynariusz radomski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W koncelebrze uczestniczył także bp Edward Frankowski, administrator diecezji sandomierskiej, bp Edward Białogłowski z Rzeszowa i bp Artur Miziński z Lublina. Mszę Świętą poprzedziło nabożeństwo Ośmiu Błogosławieństw w bazylice katedralnej, podczas których diecezja przyjęła Krzyż Światowych Spotkań Młodzieży z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, a aktualnie z Benedyktem XVI. Krzyż przeniosła w procesji na plac Papieski sandomierska młodzież. W uroczystościach udział wzięli kapłani, osoby życia konsekrowanego, młodzież, która przyjęła w tym roku sakrament bierzmowania, stowarzyszenia, organizacje i ruchy kościelne, parlamentarzyści, władze, wojsko, policja, straż, harcerze, poczty sztandarowe szkół, Zespół Pieśni i Tańca "Racławice". W homilii abp Zygmunt Zimowski przypomniał, że Ojciec Święty Jan Paweł II przybył umocnić naszą wiarę, być wychowawcą naszych serc, ukazując nam rzeczy najważniejsze, ponadczasowe, wieczne. Jak stwierdził, życie i nauczanie naszego papieża było wielką lekcją, że człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może sam siebie zrozumieć do końca bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, kim jest ani jaka jest jego właściwa godność, jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. - Wpatrujemy się w najpiękniejsze serce Maryi i Pana Jezusa. Niech ta uroczystość dwóch pięknych serc i sł. Bożego Jana Pawła II skłoni nas do tego, żebyśmy zechcieli odpowiedzieć na Bożą miłość wysiłkiem przemiany naszych ludzkich serc, aby były wrażliwe na dobro, cnotliwe, prawe, wytrwałe w dążeniu do ideałów, bohaterskie, szukające dróg prawdy i piękna. Takie serca, które nie mogą zadowolić się byle czym, namiastką szczęścia, które oferuje świat, ale abyśmy szukali szczerze, na wzór świętych i błogosławionych, prawdziwych wartości. Abyśmy zechcieli w szkole Mistrza z Nazaretu, na wzór Jana Pawła II, trwać w wierze i nie pozostawali obojętni na tę Miłość, która nie jest jeszcze dostatecznie kochana, a nie ustaje w ofiarowaniu się nam. Niech nam w tym pomoże Najświętsza Maryja Panna stojąca pod krzyżem Chrystusa, znakiem Bożej mądrości, miłości i łaski - mówił abp Zimowski.
Podczas Mszy Świętej przedstawiciele Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego "Serce bez granic" w procesji darów ofiarnych przekazali ufundowany przez fundację ornat mszalny dla misji w Zambii. Nastąpił również akt posłania bierzmowanych do dzieł ewangelizacyjnych, a Krzyż Światowych Spotkań Młodzieży przejęła młodzież kielecka.
- Umocnieni słowem księdza arcybiskupa, Eucharystią, jednością wspólnoty przeżywającej tu Mszę Świętą, chcemy odejść z tego miejsca potężni wiarą. Od tego zależy nasz los. Bóg chce nam dać wszystko, co jest nam potrzebne do pięknego, radosnego, szlachetnego życia. Patrzymy na przykład Jana Pawła II, który był Totus Tuus - Cały Twój dla Maryi, przez Nią dla Chrystusa i dla każdego człowieka. Chcemy budować świat, który będzie chwałą dla Boga, radością dla nas. Będzie to świat oparty na prawdzie, sprawiedliwości, miłości, pokoju. Tak bardzo nam wszystkim potrzeba dziś ładu ducha, sumień. Z taką nadzieją idziemy do wypełniania naszych obowiązków tak, żeby była wielka chwała w Bogu, wielka miłość i pomoc wzajemna, wielkie miłosierdzie, które chcemy sobie wzajemnie okazywać w Chrystusie Jezusie Panu naszym - powiedział na zakończenie uroczystości bp Edward Frankowski.

W górę
Ta informacjaAlicja Trześniowska


12 czerwca 2009: Sandomierz


Krzyż Światowych Dni Młodzieży w diecezji

Fot. Ks. Michał Szawan
Fot. Ks. Michał SzawanPOWIĘKSZ
12 czerwca 2009 roku w diecezji gościł krzyż oraz towarzysząca mu ikona Matki Bożej Salus Populi Romani - oficjalne znaki Światowych Dni Młodzieży. W 1984 roku, na zakończenie Roku Świętego, Papież Jan Paweł II przekazał młodym całego świata prawie czterometrowy krzyż, znak Roku Jubileuszowego, który od tego momentu wędruje po wszystkich kontynentach świata. 22 kwietnia br., dokładnie w 25 lat od tamtego wydarzenia, papież Benedykt XVI przekazał drzewo krzyża młodzieży polskiej i od tego dnia nawiedza on poszczególne diecezje naszej Ojczyzny. Krzyż oraz ikona przybyły do diecezji sandomierskiej z Lublina w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Przywiozła je delegacja młodzieży na czele z duszpasterzem dzieci i młodzieży ks. Bogdanem Piekutem. 12 czerwca znaki Światowych Dni Młodzieży wystawione były do adoracji w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Po południu w obecności administratora diecezji bp. Edwarda Frankowskiego rozpoczęło się nabożeństwo Ośmiu Błogosławieństw, które poprowadził ks. Andrzej Rusak. - Ten krzyż jest znakiem, który wszystkich łączy. Łączy nas dzisiaj z następcą św. Piotra, papieżem Benedyktem XVI. Łączy wszystkich duchownych i świeckich, łączy nas w rodzina, sąsiedztwach, zakładach pracy, łączy wszystkie narody świata. Jest bowiem znakiem pojednania Boga z ludźmi - powiedział podczas nabożeństwa bp Frankowski. W tym dniu, z racji przypadającej 10. rocznicy pobytu Jana Pawła II, krzyż był również znakiem szczególnej łączności z Papieżem Polakiem. Stąd też w uroczystej procesji przy śpiewie pieśni, młodzież poniosła krzyż oraz ikonę Maryi przez Rynek Miasta na Plac Papieski. Procesji towarzyszyło osiem stacji, podczas których czytane były teksty poszczególnych błogosławieństw połączone z rozważaniami. O godz. 17 krzyż oraz ikona stanęły na Placu Papieskim przed sandomierską skarpą. Po odśpiewaniu pieśni "Abyśmy byli jedno" - hymnu spotkania młodych całego świata w 1991 r. w Częstochowie, rozpoczęła się Msza Święta. Następnego dnia znaki odebrała młodzież diecezji kieleckiej. Zakończenie peregrynacji krzyża i ikony po Polsce odbędzie się 29 czerwca w Płocku.

W górę
Ta informacjaKs. Michał Szawan


13 czerwca 2009: Sandomierz


10. rocznica beatyfikacji bł. Antoniego Rewery

Fot. S. Alicja Jawiarczyk CFS
Fot. S. Alicja Jawiarczyk CFSPOWIĘKSZ
W sobotę 13 czerwca 2009 roku, w 10. rocznicę beatyfikacji 108. męczenników II wojny światowej, Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego dziękowało Bogu za wyniesienie do chwały ołtarzy swojego założyciela bł. Antoniego Rewery. Mszy Świętej dziękczynnej w kaplicy domu generalnego w Sandomierzu przewodniczył dyrektor życia konsekrowanego ks. Leon Siwecki. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Marek Kozera. Kaznodzieja, opierając się na dokumentach Stolicy Świętej, które osobiście odnalazł w archiwum kurialnym i przetłumaczył z łaciny, przywołał przede wszystkim początki pracy duszpasterskiej ks. Rewery wśród tercjarzy. Omawiając cztery brewe papieskie adresowane do ks. Rewery, podkreślił umiłowanie modlitwy i duchowość eucharystyczną Błogosławionego. Jego zdaniem, ks. Rewera, gdy tylko powziął zamiar założenia domu-schroniska dla tercjarzy, od razu prosił Stolicę Świętą o możliwość posiadania w tym domu kaplicy z Najświętszym Sakramentem. "Wiedział bowiem, że dobre dzieło musi mieć solidny fundament; a miała nim być modlitwa i adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie" - mówił ks. Kozera. Na zakończenie Mszy Świętej przewodniczący odmówił modlitwę za wstawiennictwem bł. Antoniego Rewery i udzielił wszystkim uroczystego błogosławieństwa. Wśród pieśni liturgicznych dominowały śpiewy ku czci bł. Antoniego. W Mszy Świętej uczestniczyły siostry ze wszystkich domów z Sandomierza oraz dziewczęta, które przybyły do domu generalnego na franciszkańskie rekolekcje. Po liturgii był jeszcze montaż słowno-muzyczny, który przygotowały siostry nowicjuszki ze swoją mistrzynią. Wplecione misternie w krótką biografię bł. Antoniego fragmenty jego kazań i konferencji ascetycznych, były doskonałym przywołaniem jego postaci i nauczania, które wciąż jest aktualne dla każdego, kto chce faktycznie żyć prawdami ewangelii Chrystusowej. Na tę okoliczność - 10. rocznicy beatyfikacji, zgromadzenie przygotowało po raz pierwszy specjalne relikwiarzyki z materiału, którym osobiście posługiwał się ks. Rewera. Relikwii bowiem w pełnym tego słowa znaczeniu być nie może, gdyż jego ciało męczennika zostało spalone w krematorium. Wydrukowano także okolicznościowe pocztówki i obrazki błogosławionego z tekstem litanii do prywatnego odmawiania. Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali obdarowani tymi pamiątkami.

W górę
Ta informacjaS. Klara Halina Radczak CFS

Z o b a c z    t a k ż e :
Litania do Błogosławionego Antoniego Rewery (do prywatnego odmawiania)


13 czerwca 2009: Sandomierz


Błogosławieństwo do posługi ministranta słowa

Fot. Ks. Marek Rusak
Fot. Ks. Marek RusakPOWIĘKSZ
Bp Edward Frankowski, administrator diecezji, udzielił błogosławieństwa do posługi ministranta Bożego Słowa (lektoratu) w kościele Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu 13 czerwca 2009 roku 53 kandydatom z parafii: Sandomierz - Chrystusa Króla Wszechświata, Matki Bożej Królowej Polski, Św. Józefa, Podwyższenia Krzyża Świętego, Chodków, Łoniów, Tarnowska Wola, ze Stalowej Woli z par.: Opatrzności Bożej, Św. Floriana i Matki Bożej Różańcowej oraz z Niska. Dziękujemy kapłanom, którzy prowadzili Dekanalne Szkoły Lektora i przygotowali tych ministrantów do kolejnego stopnia. Gratulujemy wszystkim nowym lektorom i życzymy im owocnej i gorliwej służby dla Boga Dziękujemy rodzicom obecnym na uroczystości i ks. Krzysztofowi Rusieckiemu, proboszczowi par. Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu za gościnne przyjęcie. Po Mszy Świętej nowi lektorzy, kapłani i rodzice uczestniczyli w uroczystej "agapie".

W górę
Ta informacjaKs. Marek Rusak


13 czerwca 2009: Sandomierz


Dwudziesta rocznica wyborów do sejmu w 1989 roku

Fot. Alicja Trześniowska
Fot. Alicja TrześniowskaPOWIĘKSZ
W ramach obchodów Roku Niepodległości i Solidarności uroczyście obchodzono dwudziestą rocznicę wyborów do sejmu w czerwcu 1989 r. w Sandomierzu 13 czerwca 2009 roku. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta za Ojczyznę celebrowana przez Biskupa Solidarności Edwarda Frankowskiego, administratora diecezji sandomierskiej w bazylice katedralnej. Uroczystości zorganizowało Sandomierskie Stowarzyszenie "Pamięć i Solidarność", Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ "Solidarność", Urząd Miasta w Sandomierzu oraz Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu. W bazylice był podczas Mszy Świętej Krzyż Światowych Spotkań Młodzieży oraz kopia obrazu Matki Bożej z 596 r., za wstawiennictwem której miał ocaleć Rzym od zarazy.
- Pierwsze wolne wybory zaważyły na losie naszej Ojczyzny w sposób bardzo pozytywny. Wypowiedział się w nich cały naród. Nie były to całkiem wolne wybory, gdyż media manipulowały, ale uchyliły się nam drzwi do niepodległości - powiedział podczas homilii bp Edward Frankowski. Przypomniał pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 r., rezultatem której była wielka demonstracja siły, woli zbiorowego działania, powstanie "Solidarności" przynoszące Polsce wolność, a światu upadek komunizmu. Skąd ten dynamizm, ta wielka siła, która pozwala nam wciąż podnosić, poderwać się, zdobyć się na ożywienie, poruszenie serc? - pytał biskup. Dla nas, Polaków - mówił - tą siłą jest Eucharystia, w której uczestniczymy. Kościół jest głęboko eucharystyczny, ale i Polska jest głęboko eucharystyczna. Wystarczy tylko spojrzeć, ile mamy kościołów, ile jest ich jeszcze w budowie, jak wielki jest szacunek polskiego narodu do tych świątyń, jakie są one dla nas ważne, cenione, są symbolem naszej wiary, wartości, dla których warto żyć i umierać. To są bastiony wiary i polskości. O te bastiony, symbole wiary, rozbijają się raz po raz ciemne moce, które chcą nas zniszczyć. Biskup Solidarności podkreślił też, że znowu, jak przed dwudziestu laty, trzeba upominać się o godność, pracę, coraz więcej ludzi idzie na bruk. Ci, co mają pieniądze, łączą się przeciw tym, co nie mają pieniędzy. - Jakie siły zdolne są odnowić naród, jeśli tego nie uczynią siły Boże, łaska Boża, jeśli tego nie uczyni moc Chrystusa, moc Eucharystii, jeśli tego nie uczyni Matka Najświętsza i my, zjednoczeni z Nią? Wszelkie inne siły drą do siebie, chcą na gruzach szczęścia innych budować swoje szczęście - stwierdził bp Frankowski. W tej sytuacji, jak powiedział, trzeba zdobyć się na odwagę mówienia prawdy o człowieku, o układach, paserskich decyzjach, o wyprzedaży majątku narodowego, o likwidacji polskich sił, stoczni. - Odważmy się mówić prawdę, odważmy się być Polakami. Jak mówił Jan Paweł II, Polacy to naród o wielkim potencjale ducha, który może odegrać wielką rolę w Europie i tego z całego serca życzę mojej Ojczyźnie - zakończył bp Frankowski.
Po Mszy Świętej odbyło się rocznicowe spotkanie w Domu Katolickim z parlamentarzystami I kadencji z listy Komitetu Obywatelskiego. Wykład "Wybory 4 czerwca 1989 r. w woj. tarnobrzeskim - działalność Komitetów Obywatelskich" wygłosił Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia "Pamięć i Solidarność". Jak podkreślił prezes, w każdej gminie województwa tarnobrzeskiego powstawały komitety obywatelskie, które zawsze mogły liczyć na wsparcie Kościoła, sandomierskich kapłanów. Poseł Jacek Bujak przypomniał, że komitety obywatelskie były wielkim zrywem przeciwko systemowi komunistycznemu. Prezes Piotr Pawłowski wręczył nagrodę Piotrowi Skotnickiemu z Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu, laureatowi historycznego konkursu "Na drodze ku wolności - społeczeństwo polskie w latach osiemdziesiątych XX wieku. Doświadczenia świadków historii", ogłoszonego przez IPN. Temat konkursu związany był z dwudziestą rocznicą wygranych przez Komitet Obywatelski "Solidarności" wyborów z 4 czerwca 1989 r. Rocznicowym obchodom towarzyszy wystawa poświęcona wyborom 4 czerwca 1989 r. oraz działalności Sandomierskiego Komitetu Obywatelskiego.

W górę
Ta informacjaAlicja Trześniowska


13 czerwca 2009: Watykan, Warszawa, Sandomierz


Ks. Krzysztof Nitkiewicz biskupem sandomierskim

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. prałata Krzysztofa Nitkiewicza, dotychczasowego podsekretarza Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, biskupem sandomierskim. Będzie on następcą bp. Andrzeja Dzięgi, który obecnie kieruje archidiecezją szczecińsko-kamieńską. O nominacji ks. dr. Krzysztofa Nitkiewicza poinformował 13 czerwca 2009 roku w południe nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk.


W górę
Ta informacjaKuria Diecezjalna

Z o b a c z    t a k ż e :
Komunikat biskupa administratora diecezji sandomierskiej Edwarda Frankowskiego


14 czerwca 2009: Tarnobrzeg


Jubileuszowa Familiada na Serbinowie

Fot. Rafał Tracz
Fot. Rafał TraczPOWIĘKSZ
14 czerwca 2009 roku już po raz piętnasty w Tarnobrzegu na terenie parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy zorganizowane zostało święto rodzinne zwane "Familiadą". Jak co roku kilkaset rodzin przybyło na tę uroczystość, która rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną na płycie boiska Szkoły Podstawowej nr 10. W to jubileuszowe świętowanie przybyłe rodziny brały udział w różnych występach artystycznych w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz loterii, a najmłodsi mieli możliwość rywalizowania w różnego rodzaju zawodach sportowych. Najbardziej głodni mogli spróbować wypieków, kiełbasek z grilla i przeróżnych słodyczy. Nieustraszeni mieli możliwość wykazania się na strzelnicy strzelając do tarczy z wiatrówek. Jak co roku największą atrakcją dla dzieci stanowiła policyjna maskotka, jak również możliwość wejścia do radiowozu, czy wozu strażackiego. Niezapomniane staną się również dla przybyłych pokazy ratownictwa, kiedy strażacy gasili samochód. Ponadto atrakcją tegorocznej Familiady stały się pokazy jeździeckie w wykonaniu członków Stowarzyszenia ESTEKA z Mokrzyszowa, którzy przebrani byli w stroje szlachty, Szweda oraz Tatara. Można było również podziwiać szkolenie wojskowe Bractwa Rycerskiego z Nowej Dęby. Po południu odbyły się koncerty i występy w wykonaniu: zespołu BJT z Lublina, zespołów dziecięcych, młodzieży z serbinowskiej parafii, "Lasowiaków", a na zakończenie zgromadzonych pobudzał do zabawy i śpiewu zespół "Viarej" z Krakowa. Po całodziennych zabawach nie zapomniano o modlitwie i odśpiewano Apel Jasnogórski. Na pożegnanie zebrani mogli jeszcze obserwować pokazy sztucznych ogni.

W górę
Ta informacjaRafał Tracz  (e-mail)


14 czerwca 2009: Janów Lubelski


Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Janowie Lubelskim

Fot. Andrzej Bucior
Fot. Andrzej BuciorPOWIĘKSZ
Od 7 do 14 czerwca 2009 roku odbywały się Dni Kultury Chrześcijańskiej w Janowie Lubelskim. Szczególnie nastawione były na ludzi młodych - młodzież z gimnazjów, ze szkół średnich oraz dzieci. W niedzielę 7 czerwca w kościele Św. Jana Chrzciciela (sanktuarium Matki Bożej Janowskiej) wykonany został program słowno-muzyczny pt. "Na strunach duszy". W roli aktorów występowali w większości mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej "Barka". W poniedziałek przy licznie zgromadzonych słuchaczach poruszane były problemy pracy egzorcysty ks. inf. Jana Pęzioła. Ks. Pęzioł opowiadał o zagrożeniach wynikających z magii i czarów oraz podawał przykłady opętań. Trzeciego dnia zorganizowany został Dzień Wspólnoty dla młodzieży z janowskiego rejonu duszpasterskiego. Obecnych było 350 osób, w przeważającej części młodzieży. Przedstawiono pantomimy oraz prezentacje multimedialne nt. "Otoczmy troską życie. Maryja strażniczką życia". Był także koncert zespołu kleryków z Seminarium Duchownego z Sandomierza. W środę ks. Łukasz Szewczyk z Instytutu Nauk o Rodzinie KUL mówił o problemach dotyczących in vitro i naprotechnologii. W sobotę odbył się III Przegląd Piosenki Maryjnej, program słowno-muzyczny: Czy pamiętasz, że zostałeś stworzony do radości (śmieszne, ciekawe "humory" z życia papieża Sługi Bożego Jana Pawła II) oraz koncert zespołu muzyczno-ewangelizacyjnego "Anti Babilon System" z Bielska Białej z muzyką reggae i świadectwami nawrócenia do miłości Boga.

W górę
Ta informacjaAndrzej Bucior


15 czerwca 2009: Gościeradów


Muzyczne sukcesy wiernych z Gościeradowa

Fot. Ks. Michał Łukasik
Fot. Ks. Michał ŁukasikPOWIĘKSZ
31 maja w Garbowie - Cukrowni w Parafii Macierzyństwa NMP odbył się XIV Festiwal Piosenki Maryjnej pod hasłem "Ave Maria". W festiwalu tym brała udział młodzież z Gościeradowa zajmując w rywalizacji konkursowej czołowe miejsca. I tak I miejsce w kategorii zespołów zajął zespół Angelus, w kategorii solistów miejsce pierwsze przypadło Agnieszce Jemielniak, drugie Jolancie Hyjek. Dzień później zespół Angelus wystąpił z koncertem w II Festiwalu Pieśni i Poezji Maryjnej w Ostrówku. 13 i 14 czerwca w Sanktuarium Maryjnym w Księżomierzu miał miejsce III Przegląd Pieśni Maryjnej "Matko która nas znasz". Organizatorami byli: Wójt i Urząd Gminy Gościeradów, GOK Gościeradów i Parafia Księżomierz. Wystąpiło wielu wykonawców w kategoriach zespołów, chórów i solistów. I znów czołowe miejsca zajęła młodzież z Gościeradowa. Wyniki przedstawiają się następująco: w kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Oliwia Kuśmierz reprezentująca GOK w Gościeradowie i zespół "Dzieci Maryi" z parafii Gościeradów, w kategorii Gimnazjum - I m. Magda Balwicka (GOK Gościeradów) i reprezentujący naszą diecezję zespół "Nadzieja " z Nowej Dęby, II m. w tej kategorii zespół "Promyki" z Ostrowca Świętokrzyskiego, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych - I m. Jolanta Hyjek i zespół "Angelus" (Parafia Gościeradów), w kategorii solistów dorosłych II m. Agnieszka Jemielniak (Parafia Gościeradów) i zespół Jarosława Chmielewskiego - organisty z Gościeradowa, w kategorii chórów I m. Chór Parafialny z Gościeradowa, II z Borowa. 15 czerwca w Stróży odbył się organizowany przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku I Powiatowy Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej "Cecylion 2009" Wzięła w nim udział młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Kraśnickiego. I m. w kategorii solistów gimnazjum zajęła Patrycja Skorupa, reprezentująca Gimnazjum w Wólce Gościeradowskiej.

W górę
Ta informacjaKs. Michał Łukasik


18 czerwca 2009: Sandomierz


4 lipca konsekracja i ingres bp. Krzysztofa Nitkiewicza

4 lipca 2009 roku o godz. 11 w bazylice katedralnej w Sandomierzu odbędzie się konsekracja i ingres ks. prałata Krzysztofa Nitkiewicza - informuje w specjalnym komunikacie bp Edward Frankowski, administrator diecezji sandomierskiej. Konsekratorami będą nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, metropolita lubelski abp Józef Życiński oraz metropolita gdański abp Leszek Sławoj Głódź. Uroczystości w katedrze poprzedzi procesja ingresu biskupa nominata z kościoła seminaryjnego Św. Michała Archanioła o godz. 10. - Uroczystości te mają wielkie znaczenie dla całej sandomierskiej diecezji i dlatego zapraszamy do udziału w nich wszystkich kapłanów, siostry zakonne oraz wiernych świeckich. Informując o tych doniosłych wydarzeniach, które będziemy przeżywać w duchu wiary, miłości i nadziei chrześcijańskiej, prosimy Was Drodzy Bracia Kapłani, Siostry Zakonne i Umiłowani Diecezjalnie o codzienną modlitwę w intencji Biskupa Nominata w kościołach i w rodzinach - napisał bp Frankowski.

W górę
Ta informacjaDRW

Z o b a c z    t a k ż e :
Komunikat bp. Edwarda Frankowskiego


19 czerwca 2009: Lublin


Sandomierskie akcenty na Święcie Patronalnym KUL

Podczas dorocznego Święta Patronalnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, które przypada w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 19 czerwca 2009 roku wręczono nominacje profesorskie oraz odbyły się promocje doktorskie. Rektor KUL ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Wilk SDB wręczył nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego ks. dr. hab. Romanowi Bogusławowi Sieroniowi, kapłanowi diecezji sandomierskiej, prodziekanowi Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli i moderatorowi diecezjalnemu Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Wśród nowo kreowanych doktorów teologii znaleźli się ks. Stanisław Konik, proboszcz z Domostawy oraz ks. Jerzy Bisztyga, prefekt sandomierskich szkół średnich. W najbliższym czasie do grona doktorów teologii KUL Jana Pawła II dołączy również ks. Dariusz Woźniczka, redaktor portalu Diecezja Sandomierska w Internecie, który obronił już swoją dysertację doktorską.

W górę
Ta informacjaSekretariat Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II diecezji sandomierskiej


20 czerwca 2009: Sandomierz


Egzaminy magisterskie w Instytucie Teologicznym

W świetle niezwykłego wydarzenia 20 czerwca 2009 roku odbył się egzamin magisterski 10 studentów sandomierskiego Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka. Dzień wcześniej papież Benedykt XVI podniósł Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, z którą od 16 lat związany jest sandomierski IT do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W gronie wieńczących 6 lat studiów teologicznych znalazło się 9 osób świeckich i jedna siostra zakonna. Delegatem dziekana Wydziału Teologicznego UP JPII podczas obrony prac magisterskich był teolog pastoralista ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski. Przypomnijmy, że są jeszcze wolne miejsca na studia teologiczne, studium organistowskie oraz nauk o rodzinie dla osób zakonnych i świeckich w Sandomierzu. Więcej informacji w sekretariacie Instytutu Teologicznego, ul. Mariacka 9, tel. 015 8329315.

W górę
Ta informacjaSekretariat Instytutu Teologicznego


20 czerwca 2009: Sandomierz


W diecezji zainaugurowano Rok Kapłański

Fot. Ks. Dariusz Woźniczka
Fot. Ks. Dariusz WoźniczkaPOWIĘKSZ
Uroczystą Mszą Świętą w bazylice katedralnej w Sandomierzu zainaugurowano 20 czerwca 2009 roku w diecezji sandomierskiej Rok Kapłański ogłoszony w Kościele powszechnym przez papieża Benedykta XVI. Eucharystii sprawowanej przez księży złotych jubilatów i prawie 100 kapłanów przewodniczył bp Edward Frankowski, administrator diecezji. Dzień ten był również dorocznym dniem modlitw o świętość kapłanów. W homilii bp Frankowski stwierdził, że kapłaństwo jest owocem miłości Bożej ku człowiekowi oraz wskazał na potrzebę kapłańskiego posłuszeństwa Bogu na wzór Maryi: "To jest warunek radosnego, szczęśliwego kapłaństwa, owocnego kapłańskiego posługiwania". Następnie biskup przypomniał słowa Benedykta XVI z listu do kapłanów zachęcające ich do odważnego świadczenia o Bogu, który jest miłością, do podejmowania odważnie osobistych umartwień i dawania ewangelicznego świadectwa współczesnym ludziom. Bp Frankowski powiedział też, że życzeniem Ojca Świętego jest, aby Rok Kapłaństwa skłonił wiernych do modlitwy za kapłanów, do refleksji o kapłaństwie, do świętowania kapłaństwa i do okazywania słusznego szacunku swoim kapłanom, oraz aby stał się okazją do rozwijania komunii kapłanów między sobą i z wiernymi i do dbałości o kościoły parafialne. Podkreślił, że kapłani są wielkim darem dla całej ludzkości. Podczas Mszy Świętej bp Frankowski pobłogosławił również krzyże, znak jubileuszu 50-lecia kapłaństwa i wręczył je księżom jubilatom Czesławowi Murawskiemu i Tadeuszowi Machowi. - Przyjmij krzyż Chrystusa, znak Jego zwycięstwa. Bóg, który cię prowadzi od czasu młodości i w podeszłym wieku ciebie nie opuści. Wpatrzony w krzyż Zbawiciela dąż wytrwale do wyznaczonego kresu, którym jest Jezus Chrystus - modlił się biskup. W tym roku złoty jubileusz kapłaństwa obchodzi także ks. Andrzej Sekulski. Krzyż, znak jubileuszu 50-lecia, kapłani mogą nosić w procesji liturgicznej jako dopełnienie stroju liturgicznego.
Na zakończenie bp Frankowski przekazał wszystkim zgromadzonym serdeczne słowa więzi i duchowej obecności od biskupa nominata Krzysztofa Nitkiewicza, a także od abp. Andrzeja Dzięgi i bp. Wacława Świerzawskiego. Bp Frankowski życzył wszystkim kapłanom radości, aby entuzjazm, zapał i gorliwość apostolska nigdy ich nie opuszczała. Przybyli kapłani uczestniczyli także w spotkaniu w Domu Katolickim. Bp Frankowski przedstawił informacje dotyczące konsekracji i ingresu biskupa nominata oraz poinformował o najważniejszych sprawach bieżących. Księża wysłuchali także wykładu ks. Jacka Beksińskiego, który mówił o tożsamości kapłańskiej oraz zachęcił ich do trwania w wierności Chrystusowi i w wierności swojemu kapłaństwu.

W górę
Ta informacjaKs. Dariusz Woźniczka  (e-mail)


21 czerwca 2009: Padew Narodowa, Lwów


Chórzyści z Padwi Narodowej we Lwowie

Fot. Tadeusz Piątek
Fot. Tadeusz PiątekPOWIĘKSZ
W dniach 20-21 czerwca 2009 roku członkowie chóru działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej pielgrzymowali do Lwowa. Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktu z polskim chórem Echo działającym przy "bratnim" sanktuarium Św. Antoniego we Lwowie. Dyrygentem lwowskiego chóru jest Edward Kuc. Chórzyści z Padwi i Lwowa uczestniczyli wspólnie w Mszy Świętej celebrowanej przez kapłanów opiekunów wyjazdu. Oba chóry wzbogaciły swoim pięknym śpiewem liturgię Mszy Świętej. Odbyło się także wspólne spotkanie integracyjne muzyków obu grup. W atmosferze otwartej wymiany doświadczeń, wysłuchano też lwowskich i polskich pieśni.

W górę
Ta informacjaIwona Krępa


27 czerwca 2009: Zaleszany


Apele dziękczynne przy zaleszańskich kapliczkach

Fot. Ks. Rafał Cudziło
Fot. Ks. Rafał CudziłoPOWIĘKSZ
Wieczorne apele podziękowania przy kapliczkach i krzyżach w parafii Zaleszany są jednym z owoców nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w Świętym Wizerunku Nawiedzenia. Odprawiane one będą każdego tygodnia w soboty oraz we wspomnienia Matki Bożej przez trzy miesiące do 12 września, czyli do dnia zakończenia Nawiedzenia w diecezji sandomierskiej. Pierwsze spotkanie apelowe odbyło się 20 czerwca 2009 roku we wspomnienie Niepokalanego Serca NMP i połączone było z poświęceniem nowej kapliczki Matki Bożej Wniebowziętej. Drugi apel we wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy 27 czerwca był też dziękczynieniem za 3 lata obecności obrazu pod tym wezwaniem w kościele parafialnym w Zaleszanach. Spotkania modlitewne przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych stały się trwałym elementem wpisanym w pobożność ludową zaleszańskiej ziemi, gdzie prosta i głęboka wiara kształtuje serca i postawy mieszkańców. Nawiedzenie maryjne w parafii Zaleszany miało miejsce w dniach 17 i 18 czerwca. Przez miesiąc przed rozpoczęciem Nawiedzenia w diecezji czyli w sierpniu i we wrześniu 2008 roku w parafii Zaleszany codziennie przy innej kapliczce miał miejsce tzw. apel zaproszenia. Brali w nim udział mieszkańcy okolicznych domów oraz wszyscy chętni, szczególnie zaś siostry i bracia z Legionu Maryi.

W górę
Ta informacjaKs. Rafał Cudziło


27 czerwca 2009: Tarnobrzeg


Serbinów: Odpust Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Fot. Rafał Tracz
Fot. Rafał TraczPOWIĘKSZ
Imieniny naszej Matki - tak można nazwać Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Patronki parafii w Tarnobrzegu Serbinowie. 27 czerwca 2009 roku w kościele zgromadziła się liczna grupa wiernych, aby uczestniczyć w Mszy Świętej odpustowej. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Andrzej Maczuga. W homilii ks. Maczuga nakreślił zebranym jeden z najpiękniejszych rysów Maryi. - Jej wrażliwość na ludzkie potrzeby i gotowość pomocy. To właśnie dlatego tak chętnie się do Niej uciekamy ze swoimi potrzebami i troskami. Wiem, że możemy na Nią liczyć, bo Ona sama osobiście doświadczyła rozmaitych braków i kłopotów - mówił kaznodzieja. Ks. Maczuga wyjaśnił dalej na czym polega nieustanna pomoc i rola Maryi dzisiaj, jak mówił "wskazuje nam na Jezusa i zachęca nas, byśmy Go słuchali". Liturgia zakończona została procesją eucharystyczną.

W górę
Ta informacjaRafał Tracz  (e-mail)


28 czerwca 2009: Tarnobrzeg


Diecezjalne rekolekcje dla Legionu Maryi

Fot. Andrzej Bucior
Fot. Andrzej BuciorPOWIĘKSZ
Diecezjalne rekolekcje zamknięte dla Legionu Maryi odbyły się w dniach 26-28 czerwca 2009 roku przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Tematem tegorocznych nauk było: "Z Matką Bożą Nieustającej Pomocy i św. Pawłem modlimy się o świętych kapłanów". W dni rekolekcji wpleciony był sobotni odpust Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Na sumie, pośród licznie zgromadzonych parafian, brali udział legioniści ze wszystkich kurii w diecezji, a następnie wspólnie uczestniczyli w procesji. Oprócz nauk głoszonych przez opiekuna duchowego Legionu ks. Rafała Cudziło legioniści mieli możliwość wysłuchania kazania ks. Krzysztofa Kuli, ks. Andrzeja Maczugi i ks. Macieja Wiącka. Zebrani na trzydniowych rekolekcjach przedstawiciele Legionu Maryi są wdzięczni wszystkim księżom i wiernym, którzy wspomogli ich czas odnowy duchowej.

W górę
Ta informacjaAndrzej Bucior


28 czerwca 2009: Jasna Góra


Rzemieślnicy u Maryi na Jasnej Górze

Fot. Ks. Michał Szawan
Fot. Ks. Michał SzawanPOWIĘKSZ
Odbyła się XXVIII ogólnopolska pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasna Górę. Organizatorem tegorocznego spotkania była Izba z Rzeszowa. Stąd Drogę Krzyżową oraz liturgię Mszy Świętej, której przewodniczył bp Kazimierz Górny, przygotowała diecezja rzeszowska. Kazanie wygłosił ks. Waldemar Jagustyn, duszpasterz rzemieślników z Rzeszowa. Z naszej diecezji reprezentowane były wszystkie cechy pod kierunkiem ks. Krzysztofa Rusieckiego, krajowego duszpasterza ludzi rzemiosła, który na zakończenie Mszy Świętej podziękował wszystkim przybyłym za trud rzemieślniczej pracy oraz za spotkanie u stóp Królowej Polski.

W górę
Ta informacjaKs. Michał Szawan


29 czerwca 2009: Tarnobrzeg


Zakończenie Roku św. Pawła w tarnobrzeskim KIK

W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2009 roku, w dniu oficjalnego zakończenia Jubileuszowego Roku Pawłowego, tarnobrzeski Klub Inteligencji Katolickiej zakończył kolejny rok pracy duszpasterskiej. W tym roku działalność formacyjna Klubu koncentrowała się wokół comiesięcznych spotkań biblijnych poświęconych tak postaci jak i Listom św. Pawła Apostoła. Uroczystej Eucharystii z tej racji przewodniczył o. Paweł Barszczewski OP, przeor tarnobrzeskiego klasztoru, zaś okolicznościową homilię wygłosił ks. prof. nadzw. dr hab. Roman B. Sieroń, moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II diecezji sandomierskiej. Po Mszy św. członkowie i sympatycy KIKu z całego miasta wysłuchali wykładu moderatora Dzieła "Rok św. Pawła Apostoła w życiu i misji Kościoła". Podczas spotkania 8 kolejnych członków KIK odebrało legitymacje członków wspomagających Dzieła Biblijnego. Od września 2009 r. w Roku Kapłańskim tarnobrzeska wspólnota skupiona przy klasztorze OO. Dominikanów będzie rozważać m.in. Listy Pasterskie i List do Hebrajczyków podejmujących wspomnianą problematykę. Dzień Apostołów Piotra i Pawła był również okazją do imieninowych życzeń i modlitw za solenizantów m.in. o. proboszcza Pawła i br. zakrystianina Pawła.

W górę
Ta informacjaSekretariat Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II diecezji sandomierskiej


29 czerwca 2009: Sandomierz


Zakończono Rok Świętego Pawła w diecezji

Fot. Ks. Dariusz Woźniczka
Fot. Ks. Dariusz WoźniczkaPOWIĘKSZ
Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu uroczyście zakończono w diecezji sandomierskiej Rok Świętego Pawła. Mszy Świętej przewodniczył dziekan sandomierski ks. Józef Śmigiel. Homilię wygłosił misjonarz o. Aleksander Pietrzyk. Zgromadzeni kapłani, siostry zakonne i wierni otrzymali specjalne błogosławieństwo relikwiami św. Pawła oraz pamiątkowe obrazki z apostołami św. Piotrem i Pawłem i papieżem Benedyktem XVI. Z racji Roku Jubileuszowego w kościele Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu zgodnie z dekretem biskupa sandomierskiego Andrzej Dzięga przez cały Rok Jubileuszowy (od 28 czerwca 2008 do 29 czerwca 2009 roku) każdy wierny mógł uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. - To miejsce przez cały rok było źródłem duchowego odrodzenia i szczególnego wstawiennictwa św. Pawła - stwierdził na zakończenie Mszy Świętej proboszcz ks. Krzysztof Rusiecki. Dodatkowo w kilku innych kościołach, mających stały przywilej odpustu w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, można było także w niektóre dni uzyskać odpust zupełny Do kościołów uprzywilejowanych zaliczono kościoły w parafiach: Beszowa, Bidziny, Bieliny, Janów Lubelski - kościół Św. Jana Chrzciciela, Krzaki, Kurozwęki, Obrazów, Olbięcin, Tarnobrzeg - Miechocin, Waśniów, Wiśniowa, Zabrnie i Zbelutka.

W górę
Ta informacjaKs. Dariusz Woźniczka  (e-mail)W górę
Cofnij Strona główna Copyright © 2000-2016 by Diecezja Sandomierska
Poinformuj Redakcję Portalu: www@sandomierz.opoka.org.pl
Aktualizacja: 31 lipca 2013, godz. 16:56